18 oktober 2013

Maak haast met nieuwe samenwoon-regels AOW

Ouderen met een AOW-uitkering die samenwonen maar wel hun eigen (huur)huis hebben waarvoor zij de kosten betalen, worden voortaan gezien als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij een hogere AOW-uitkering. De regels worden eenvoudiger voor AOW-ers en zijn makkelijker uit te voeren door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. ANBO is blij met de stappen van de staatssecretaris, maar vindt het onbegrijpelijk dat er pas begin 2014 een wetsvoorstel komt. "ANBO is hier nu zo'n acht jaar mee bezig. En de oplossing is echt heel eenvoudig. Ik vind het fantastisch dat de staatssecretaris eindelijk actie onderneemt op een dossier dat al zo lang sleept, maar nu moet ze ook even haast maken. Mensen blijven zo nog te lang met de slopende onzekerheid zitten, terwijl al lang en breed erkend is dat ze niets verkeerd doen. Dat kan gewoon niet", zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan. 

Wet is gewoon niet duidelijk

65-Plussers die ieder een eigen huis hebben maar veel bij elkaar verblijven, lopen op dit moment de kans om als samenwonend gezien te worden door de SVB. De wet is nu zo onduidelijk, dat het ertoe kan leiden dat senioren die niet bij elkaar wonen zonder het te beseffen toch samenwonen in de zin van de AOW. ANBO eist goede, objectieve criteria, zodat er bijvoorbeeld eenvoudig getoetst kan worden of iemand samenwoont of niet. Zo zou de SVB de Gemeentelijke Basisadministratie als uitgangspunt kunnen nemen voor controle. "Samenwonen doe je in één huis. Apart wonen of LAT-ten doe je in verschillende huizen. Zo simpel kan het zijn", zo zegt directeur Den Haan al heel lang. Eerder beloofde staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) dat ook de regels voor AOW'ers die samen een (gedeeltelijk) een huishouding delen in verband met een zorgrelatie duidelijker worden. 

Uitkeringsfraude

Al jaren worden mensen beticht van uitkeringsfraude, terwijl daar geen sprake van is. Controle en handhaving gebeuren nu nog op basis van giswerk en een subjectief oordeel van de controleur, naar de tijd die mensen met elkaar doorbrengen. Zelfs de SVB zelf heeft geen idee wat de criteria voor 'het delen van een huishouden' zijn, zo bleek uit een uitzending die ANBO maakte met VARA’s Ombudsman.

Petitie

ANBO overhandigde op dinsdag 28 mei jl. een petitie hierover aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken, die door ruim 6.000 senioren is ondertekend. In het Kamerdebat wat daaraan vooraf ging pleitte de eerdergenoemde Kamercommissie al voor meer duidelijkheid in de wet.