22 januari 2013

'Maak haast met nieuw pensioenstelsel'

Communiceer helder en eerlijk naar individuele burgers over de verwachtingen die ze mogen hebben ten aanzien van hun pensioen. Dat zegt ANBO vandaag tijdens de hoorzitting die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) vandaag organiseerde. De overheid heeft die verantwoordelijk als het gaat om de AOW (eerste pijler) en de pensioenfondsen en -verzekeraars als het daat om het aanvullend pensioen (tweede pijler). Cruciaal in het herstellen van het vertrouwen in de pensioenen is het verhogen van de kennis over dit onderwerp.

Pensioenakkoord

ANBO pleit voor een zo’n snel mogelijke overgang naar een nieuw pensioensysteem, op basis van de contouren van het eerder overeengekomen pensioenakkoord.

Belangrijke elementen daarbij zijn:

  • Mogelijkheid voor pensioenfondsen voor reëel pensioenstelsel: grotere kans op indexatie en welvaartsvast pensioen;
  • Uitsmeren, dus demping, van financiële schokken over reeksen van jaren;
  • Toekomstbestendigheid, onder andere door verwerken van de hogere levensverwachting;
  • Intergenerationele solidariteit;
  • Collectief en generatieneutraal invaren oude pensioenrechten;
  • Eerlijker beeld van het te bereiken eindpensioen.

Gebrek aan haast schaadt vertrouwen

Te lang uitstel van de regelgeving rondom invoering nieuw pensioensysteem blijft het pensioenvertrouwen schaden. Dat vergroot onzekerheid bij pensioenfondsen en dus voor de deelnemers. Ook het uitstel van de afspraken over en invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) houdt de pensioenfondsen onnodig lang in de klem van de dekkingsgraadproblematiek. Het FTK is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd.

Nog maar 50 procent van laatst verdiende loon

Een derde punt van zorg is de voorgenomen verlaging in 2015 van de jaarlijkse pensioenopbouw met 0,4 procentpunt. Deze verlaging beperkt het pensioenveld zeer in de transitiemogelijkheden naar het nieuwe pensioensysteem, omdat het pensioenbereik vaak niet hoger zal uitkomen dan 50 procent van het laatstverdiende loon. Dit treft vooral jongeren, maar ook ouderen die nog opbouwen. Tenslotte vindt ANBO de  overgangsmaatregelen voor werknemers met een AOW-gat, door combinatie vroegpensioenregeling en later ingaan AOW-pensioen, volstrekt ontoereikend. "Een teken van een onbetrouwbare overheid, die tijdens het spel de regels verandert."


Naar overzicht
Inkomen