13 oktober 2021

Maak bouw mantelzorgwoning niet moeilijker

MantelzorgNL vraagt samen met andere maatschappelijke organisaties - waaronder ANBO - aan de Tweede Kamer om het bouwen van mantelzorgwoningen niet lastiger te maken. Dat dreigt wel te gebeuren, door nieuwe wetgeving die volgend jaar van kracht wordt.

De overheid wil graag dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het wel nodig dat degene die zorg biedt in de buurt woont van degene die zorg nodig heeft.

Een mantelzorgwoning kan daarbij een grote rol spelen. De behoefte aan zulke woningen is dan ook groot.

Debat in Tweede Kamer

MantelzorgNL heeft een brief hierover gestuurd aan leden van de Tweede Kamer. Deze is mede ondertekend door ANBO, KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie. De Kamer debatteert later deze maand over wonen en ouderenzorg, waarbij ook de mantelzorgwoning wordt besproken.

Nu is het nog vrij makkelijk om een mantelzorgwoning te bouwen: er is meestal geen vergunning nodig. In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht en daarin krijgen gemeenten meer ruimte om extra eisen te stellen aan het bouwen van een mantelzorgwoning.

Stuk ingewikkelder

Dit betekent dat het moeilijker wordt om zo’n woning te realiseren. Ook zullen er tussen gemeenten verschillen ontstaan in de regelgeving. Dat maakt het voor mantelzorgers een stuk ingewikkelder.

In de brief stellen de organisaties voor om in de nieuwe wet te regelen dat het vergunningvrij bouwen van een mantelzorgwoning mogelijk blijft.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

 

anbo-gezondheid-mantelzorg-16.jpg