26 oktober 2023

Loyaal stemmende senioren deze verkiezingen zwevend

Met de naderende Tweede Kamerverkiezingen staat Nederland aan de vooravond van politieke verandering. Middenin deze politieke verschuivingen voerde de Seniorencoalitie een onderzoek uit onder 7.934 senioren (60+), om inzicht te krijgen in hun politieke voorkeuren, beweegredenen en afwegingen.

Een groot deel van de 60+ers staat nog voor een lastige stemkeuze aangezien veel bekende politici verdwijnen van het Haagse toneel en partijen veelal een nieuwe koers inzetten. Senioren hebben een belangrijke rol bij deze nieuwe koers, want meer dan de helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar.

Weinig rekening

Zelfs 43% van de 60+ers twijfelt nog of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het valt op dat binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf nu voor een andere partij gaat of nog twijfelt en geen keuze heeft gemaakt. De 60+er staat voor een lastige stemkeuze, waarbij het vertrouwen in het landelijk beleid van de overheid erg laag is. 60% van de senioren geeft aan hier weinig tot geen vertrouwen te hebben. Daarnaast gelooft drie op de vier 60+ers dat politici in Den Haag te weinig rekening houden met de belangen en wensen van ouderen.

Grote zorgen over de zorg

Senioren maken zich ernstige zorgen over de gezondheidszorg en ouderenzorg in Nederland. Deze zorgen zien we terug in de keuze voor belangrijkste thema’s waarbij gezondheidszorg en ouderenzorg de topprioriteiten zijn voor respectievelijk 55% en 48% van de ondervraagden. We kunnen niet langer klakkeloos meer aannemen dat er voldoende goede zorg beschikbaar is in Nederland wanneer we het nodig hebben. Er zijn wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis. Er is een structureel tekort aan zorgpersoneel en daarbij groeit de zorgvraag en deze zal nog verder stijgen door de toename van het aantal ouderen in Nederland.

Economische thema's

Naast zorg zijn economische thema’s van belang bij komende verkiezingen. Door de afgelopen jaren met sterke inflatie en koopkrachtdaling, de berichten dat steeds meer Nederlanders in armoede leven en het jarenlang niet ‘kunnen’ indexeren van pensioen is het niet gek dat voor senioren juist economische thema’s van belang zijn bij de komende verkiezingen.

Opmerkelijk is dat het thema immigratie en asiel (belangrijkste verkiezingsthema voor 18+ peiling) niet hoog scoort onder 60+ers. Dat wil niet zeggen dat deze thema’s voor 60+ers niet belangrijk zijn, want nog steeds een kwart van hen heeft deze thema’s als belangrijk aangemerkt voor de komende verkiezingen.

Prestaties uit het verleden

De belangrijkste redenen voor 60+ers om op een politieke partij te stemmen zijn het partijprogramma (65%), de partijstandpunten rondom ouderenbeleid (47%) en de lijsttrekker (28%). Ook weegt een kwart van de senioren de prestaties uit het verleden mee in deze keuze.

De kracht van senioren

De stem van 60+ers is van groot belang in de Nederlandse politiek. Met het groeiende aantal senioren en specifieke prioriteiten, hebben zij een duidelijke boodschap voor de politieke partijen in Nederland. Politieke partijen die twijfelende 60+ers willen binden zouden er goed aan doen om in het publieke debat en in de standpunten van het partijprogramma gezondheid- en ouderenzorg centraal te zetten zonder bezuinigingen. Het is nu aan de politici om met een goed ouderenbeleid hierop in te spelen en beloften ook daadwerkelijk waar te maken om het vertrouwen van senioren terug te winnen. Investeer in de kracht van senioren en benut de levenservaring.

Over het onderzoek

Het onderzoek De aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing is in opdracht van de KBO-PCOB en ANBO uitgevoerd door Abbi Insights onder de achterban van de Seniorencoalitie. Via een online vragenlijst deden 7.934 senioren in de periode 23 augustus tot 30 augustus 2023 mee aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 75 jaar. 

Meer over de komende verkiezingen vindt u hier

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

ANBO | Verkiezingen 2021