22 januari 2018

Loonstrookje valt toch tegen

Economische groei of niet, het loonstrookje valt toch tegen. En de koopkracht al helemaal, nu de inflatie licht stijgt. Vooral gepensioneerden met een aanvullend pensioen bovenop de AOW gaan er op achteruit. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Besteedbaar inkomen daalt soms 

Er zijn wel meevallers, maar toch weinig groei van het besteedbaar inkomen. Zo was de stijging van de zorgpremie minder dan verwacht en is het eigen risico niet verhoogd. Maar mensen met een aanvullend pensioen hebben te kampen met het niet-indexeren van pensioenen, terwijl de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wel stijgt. Bij werkenden komt die ten koste van de werkgever; gepensioneerden betalen die zelf. De koopkracht staat voor de laatste groep op -0,3 maar kan tot boven de procent oplopen. Bij pensioenfondsen wordt inmiddels volop gebeld over deze tegenvallers, zo bleek onder andere uit de blog van PFZW-directeur Peter Borgdorff.

Niet-indexeren óók slecht voor werkenden

"Dat de economie bloeit, maar het loonstrookje van de gepensioneerde er uiteindelijk slechter uitziet, valt nauwelijks uit te leggen", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. "Cruciaal daarin is natuurlijk dat pensioenfondsen niet mogen indexeren, hoewel de pensioenpotten vol zitten. Daarom moet er een beter pensioensysteem komen. Niet om zo maar uit te delen, maar wel om evenwichtig tot uitkeringen te komen. En vergeet niet: niet indexeren gaat ook ten koste van de werkenden, want ook hun toekomstige pensioen wordt minder waard."

Inkomen