5 februari 2016

Lobbysucces: AOW’ers vrijgesteld van inkomensafhankelijke huurverhoging

AOW’ers met een inkomen vanaf 39.000 euro krijgen vanaf 2017 toch vrijstelling voor huurverhoging van inflatie plus 4 procent. Dat blijkt uit een gisteravond door Ronnes en De Vries (CDA en PvdA) ingediend amendement in de Tweede Kamer om gepensioneerden te ontzien bij een inkomensafhankelijke huurverhoging om scheefwonen tegen te gaan. De definitieve stemming vindt dinsdag 9 februari plaats, maar Haagse bronnen bevestigen dat er een Kamermeerderheid voor is. 

Eindelijk erkenning

ANBO-directeur-bestuurder Liane den Haan: “We hebben hier de afgelopen weken flink aan getrokken met onze lobby in Politiek Den Haag. Het betekent eindelijk erkenning van de kwetsbare positie van oudere huurders. Gepensioneerden zullen in 2016 qua koopkracht zowel in euro’s als in procenten veel in moeten leveren en maken amper kans om door te stromen naar een koopwoning. Wij zijn blij met het initiatief van Ronnes en De Vries, want ouderen hebben veel minder mogelijkheden om te verhuizen. Minister Blok wordt hiermee gecorrigeerd en dat is maar goed ook. Want er gebeurt te weinig om het ernstige tekort aan geschikte seniorenwoningen terug te dringen.”

Woningtekorten terugdringen

ANBO vindt dat gemeenten en corporaties onvoldoende aan het werk worden gezet om levensloopbestendige woningen te realiseren. “Daarmee dreigt de visie van dit kabinet op langer zelfstandig wonen te stranden wanneer er niet meer wordt gedaan om woningtekorten voor senioren terug te dringen”, vult Den Haan aan.