24 april 2019

Liefde is voor iedereen

Op allerlei vlakken zijn ouderen die niet in het ‘heterohokje’ passen of die transgender zijn en misschien ooit in transitie zijn gegaan, extra kwetsbaar. Zo is bekend dat lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuizen naar een zorginstelling, vaak terug de kast in gaan. Juist ook ouderen hebben gedurende hun leven vaak lange periodes meegemaakt waarin ze zichzelf niet konden uitten zoals zij dat wilden. Eenzaamheid is een ander probleem waar ouderen in het algemeen, maar lhbtiq+ ouderen in het bijzonder, veel mee te maken hebben. De urgentie van het delen en uitwisselen van informatie en inspiratie over lhbtiq+ ouderen is dan ook duidelijk.

Kennisdeling en inspireren

Op 25 en 26 april organiseert Roze 50+ (samenwerkingsverband van COC Nederland en ANBO) in Amsterdam de Europese conferentie ‘Focus on LGBTIQ+ Seniors: information and inspiration for more inclusion’ plaats. Meer dan 200 deelnemers uit binnen en buitenland hebben zich al aangemeld. Zij vertegenwoordigen landelijk, regionaal en lokaal opererende organisaties en projecten  die zich inzetten voor lhbtiq+ senioren. Roze ouderen zijn nog altijd een kwetsbare groep. Het doel van de conferentie is om kennis te delen en goede voorbeelden uit te wisselen. De voertaal is Engels.

Deze Europese conferentie wil een plek zijn waar kennisuitwisseling en elkaar inspireren centraal staan. Uniek aan deze conferentie is het haast overweldigende aanbod van good practices uit Europa en de belangstelling uit de hele wereld, van Hongarije tot Brazilië en Canada.

Sociale inclusie

De rode draad voor deze conferentie is sociale inclusie van lhbtiq+ senioren, met thema’s als (preventie van) eenzaamheid, lhbtiq+ vriendelijkheid in zorg en welzijn, verbinding van jong en oud binnen de lhbtiq+ community en de rol van de overheid hierin. De conferentie wordt georganiseerd samen met de gemeente Amsterdam, als lid van het Rainbow Cities Network, en door Roze50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland, in samenwerking met IHLIA LGBT Heritage.

Activiteiten

Op donderdag 25 april zijn er allerlei activiteiten in Amsterdam die als goede praktijkvoorbeelden van inclusie van lhbtiq+ senioren gelden. Op het programma staan o.a. een bezoek aan een eetclub, een seniorencafé, een stadswandeling over de homogeschiedenis in Amsterdam en zelfs een line-dance-les en een dansvoorstelling door lhbtiq+ ouderen. Deelnemers aan de conferentie bepalen zelf aan welke activiteit(en) ze deelnemen en stellen hun eigen programma samen.  

Op vrijdag 26 april is in de OBA (Oosterdokskade 143 te Amsterdam) de conferentie met plenaire sprekers en workshops, inspiratiesessies en een informatiemarkt. Internationale wetenschappers presenteren resultaten van onderzoeken naar de situatie van lhbtiq+ senioren en er zijn een 20-tal subsessies waar goede praktijkvoorbeelden uit heel Europa worden gepresenteerd om de deelnemers te informeren en te inspireren.     

Informatie over de conferentie is te vinden op Facebook.

Gezondheid