07 februari 2019

Lichtpuntjes in fel pensioendebat

Het was woensdag een fel, vijf uren durend debat over pensioenen in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar er waren lichtpuntjes: zo zegde oppositiepartij PvdA toe al voor de Statenverkiezingen op 20 maart aanstaande mee te willen werken aan een pensioenakkoord. En de minister liet tussen de regels door merken dat er nog onderhandelingsruimte is.

''Klap in het gezicht' te heftig'

Het debat ging met name over de pensioenbrief die minister Koolmees (D66) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. ANBO noemde die brief teleurstellend, vanuit de vakcentrales werd er zelfs gesproken over een ‘klap in het gezicht’. Koolmees vond met name die laatste reactie heftig en overtrokken. Probleem was dat de minister geen enkele handreiking had gedaan en met name de individuele pensioenpotten centraal stelde – waar de vakcentrales juist niet naar toe willen. De kern van het net niet behaalde pensioenakkoord, een soort reëel collectief stelsel, kreeg geen aandacht van Koolmees.

Lees de brief van Koolmees

Drie punten

De oppositie zette eensgezind de aanval in op de minister. Met name de houding van de PvdA en GroenLinks zijn straks belangrijk voor het kabinet. Na de Statenverkiezingen heeft het kabinet waarschijnlijk geen meerderheid meer in de Eerste Kamer en is daarom aangewezen op samenwerking met deze twee partijen. Van Dijk (PvdA) zag drie punten waarop de minister tegemoet moet komen: de AOW-leeftijd, meer vrijheid om zware beroepen te helpen en pensioenbouw bij zzp’ers. Als de minister dat doet, is de PvdA bereid over de eigen schaduw heen te springen. Smeulders (GL) vond de brief een provocatie richting de vakcentrales. Net als anderen wees hij erop dat de indivicuele potjes kunnen leiden tot een vervallen van de verplichtstelling, wat de bijl aan het pensioenstelsel zou leggen.

Korting dreigt

De minister suste dat het allemaal niet zo bedoeld is, dat het pakket van november (toen het overleg klapte) nog steeds op tafel ligt en liet tussen de regels merken dat er nog onderhandelingsruimte is. “Maar dat ga ik niet voor de camera’s bespreken.” Zijn brief moest gelezen worden als die van een actieve minister, die bij tegenslag niet op zijn handen gaat zitten. Ondertussen wilde hij de miljoenen Nederlanders die een korting op hun pensioen moeten vrezen, niet geruststellen. Regels zijn regels, vond Koolmees, en die geven aan dat er zelfs gekort moet worden als de dekkingsgraad boven de 100 procent is. Niet uit te leggen, vond Smeulders: “Je gaat dan korten om kortingen te voorkomen.” ANBO heeft deze korting eerder onaanvaardbaar genoemd.

Het debat was na vijf uur nog niet klaar. De partijen willen het overleg in een plenaire vergadering van de Tweede Kamer voortzetten.

Lees alles over het pensioenakkoord

Naar overzicht
briefgeld
Inkomen