21 november 2019

Liane den Haan van ANBO in FD over tekort seniorenwoningen

Het Financieel Dagblad (FD) kopte deze week: ‘Te oud voor thuis, te goed voor tehuis. Waar moet oma wonen?’ Het artikel maakt duidelijk dat het bij een te krappe woningmarkt meestal over jonge starters gaat die geen huis kunnen krijgen. Terwijl het gebrek aan passende woningen voor ouderen veel schrijnender is. Daarom trekt Liane den Haan van ANBO aan de bel en roept gemeenten op om hun verantwoordelijkheid te pakken.

Liane den Haan in het FD-artikel: “Sinds een jaar of acht geleden werd begonnen met het opdoeken van de verzorgingshuizen, gaapt een enorm gat tussen eigen huis en verpleeghuis. Mensen hebben een steeds zwaardere medische indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een verpleeghuisplek. Daardoor blijven ze langer thuis wonen, vaak in een ongeschikte woning, ook wanneer het eigenlijk niet meer kan. En daardoor belanden ze vaker op de spoedeisende hulp.”

Goed wonen betekent minder zorgkosten

ANBO geeft al langer aan dat de oplossing niet zit in nog meer zorg, maar in goede seniorenwoningen. Als mensen goed wonen, maken ze namelijk minder gebruik van zorg. Liane den Haan kan daar zelfs een prijskaartje aan te hangen: geschikte ouderenhuisvesting kan het Rijk jaarlijks 45 tot 60 miljoen euro aan zorgkosten besparen. Nu zitten tienduizenden ouderen gevangen in veelal te grote woningen, omdat gemeenten te weinig oog hebben voor wat zij nodig hebben. “Zij willen heus wel verhuizen en kleiner gaan wonen, maar er is geen passend alternatief.”

Passende woonvormen

Passend betekent: in hun vertrouwde buurt met een eigen voordeur en noodzakelijke voorzieningen als supermarkt, huisarts en OV dichtbij. “De nadruk moet op wonen liggen, en niet op zorg”, zegt Den Haan. “Mensen willen niet betutteld worden. Het institutionele van het verzorgingshuis willen zij niet meer. Maar ze willen wel deel uitmaken van een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken.”

Doorstroming woningmarkt

Er zijn in Nederland al wel goede woonvormen voor ouderen, maar lang niet voldoende. En niet overal. Dat komt omdat de meeste gemeenten onvoldoende zicht hebben op de leeftijdsopbouw van hun inwoners, laat staan dat zij gericht ouderenbeleid voeren, aldus ANBO. Ouderenhuisvesting is gewoon niet sexy, constateert Den Haan. “Het zijn vooral de jongeren zonder woning die de krantenkoppen halen. Maar help je ouderen aan een passende woning, dan profiteren de jongeren ook, omdat de doorstroming op de woningmarkt weer op gang komt.”

Lees hier het FD-artikel

Lees ook: 'Woningbeleid voor ouderen gaat gemeenten miljarden kosten'

Naar overzicht
Liane den Haan
Wonen