07 september 2018

Levensverwachting stijgt minder hard

We worden nog altijd ouder, maar de levensverwachting stijgt minder snel dan voorheen. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. "De levensverwachting bij geboorte is in landen van de Europese Unie tussen 2011 en 2016 toegenomen van 80 jaar en 2 maanden naar 81 jaar. In Nederland steeg zij van 81 jaar en 1 maand naar 81 jaar en 6 maanden. De toename in zowel Nederland als de EU is lager dan in voorgaande periodes", zo schrijft het CBS

Lees ook: Gezond en gelukkig oud worden kost moeite

Visie op ouder wordende samenleving

Dat we nog altijd ouder worden, zou moeten leiden tot een grote maatschappelijke discussie over een oudere bevolking. "De wereld verandert de komende jaren heel snel. In 1950 was minder dan een op de drie volwassenen in Nederland 50-plus; in 2019 is de helft van Nederland ouder dan 50. De groep 80-plussers groeit tot 2040 tot 2 miljoen. Hoe benutten we die extra tijd? Hoe benutten we als maatschappij dat reservoir aan kennis, ervaring en wijsheid? Hoe blijven we goed voor elkaar zorgen? Hoe zorgen we ervoor dat mensen regie houden en flexibel blijven, ongeacht de levensfase? Vragen waarop een antwoord moet komen", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Visie op 2030

ANBO voelt zich hier verantwoordelijk voor. Den Haan: "We geloven in een samenleving waarin het niet gaat over getallen, maar over mensen. En waarin een ieders waarde en kwaliteiten, ongeacht zijn of haar leeftijd, worden erkend en benut. Daarom hebben we onze lange termijn-visie beschreven, om beslissers en beleidsmakers te laten meedenken. Vergrijzing is geen bedreiging, maar een kans op meer welzijn en welvaart. Maar dan zullen we dingen wel anders moeten gaan doen. En inzetten op overheidsbeleid, gericht op het zo goed mogelijk benutten van de mogelijkheden van huidige en toekomstige generaties. Wachten is geen optie."

Blader hieronder door onze uitgave En we leven nog lang en gelukkig:

 

 

 

 

Naar overzicht
Gezondheid