02 juli 2013

'Levensloopbestendig bouwen is oplossing'

Door levensloopbestendig te bouwen wil de VVD ervoor zorgen dat 50-plussers geschikte woonruimte krijgen. Dat zegt Barbara Visser, Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder volkshuisvesting, in het onlangs verschenen ANBO Magazine.

"Ik bedoel daarmee dat woningen ook geschikt moeten zijn voor mensen die bijvoorbeeld minder goed kunnen lopen, ongeacht hun leeftijd. Maar laten we iedereen vooral zelf de keuze geven. We moeten eraan wen¬nen dat we in een heel andere tijd leven. Je kunt er niet meer vanuit gaan dat de overheid altijd al je problemen zal oplossen." Volgens Visser hebben mensen zelf ook een verantwoordelijkheid om na te denken over de toekomst en daarop actie te ondernemen. "We verwachten al dat werkenden nadenken over hoe hun toekomst zich kan ontwikkelen. Maar om een of andere reden is dat veel minder vanzelfsprekend als het om ouder worden gaat."

Seniorenwoningen

Visser, sinds september 2012 Tweede Kamerlid, sprak voor ANBO Magazine met ANBO-lobbyist Alex van Scherpenzeel. Ze vertelde hem onder mee ‘grote moeite’ te hebben met het woord seniorenwoning. “Alsof je leeftijd iets zegt over de woning die je nodig hebt. Het gaat om wat je wilt, nodig hebt en kunt betalen.”
Zelf woont Visser in een wooncomplex dat aanvankelijk vooral aantrekkelijk leek voor starters en jonge gezinnen. “De laatste jaren zie je dat er vooral 70- en 80-plussers komen. Omdat het prettige, gelijkvloerse, ruime woningen zijn, in een omgeving met allerlei voorzieningen. Waarom zou je van bovenaf vastleggen dat er een bepaald aantal seniorenwoningen moet worden gebouwd? Ik moet er niet aan denken om op grond van mijn leeftijd in een hokje te worden geplaatst, laat staan in een specifieke woning. Dat is een soort denken waar we vanaf moeten.”

ANBO Magazine

Het complete interview met Visser staat in het nieuwe ANBO Magazine dat onlangs is verschenen. Het magazine is deels, waaronder het interview met Visser, online te lezen.

Naar overzicht
Wonen