14 september 2018

Levensloopbestendig bouwen: aan de bak!

Iedereen vindt de ouder wordende bevolking en wat dat betekent voor de woningmarkt een razend interessant thema. Maar overheid en bedrijfsleven spelen nog amper in op de kansen die de vergrijzing hier biedt. Dat zegt Atie Schipaanboord, coördinator collectieve belangenbehartiging zorg en wonen van ANBO, op de site van Bouwend Nederland. “ Als het gaat om levensloopbestendig bouwen heeft Schipaanboord daarom ook maar één oproep aan gemeenten en de bouwsector: “Ga aan de bak!” Een regierol ziet ze daarbij voor de centrale overheid.

Er mist in gemeenten maar al te vaak een visie op oud worden in de eigen woonomgeving. “Wijken zijn functioneel nog te zeer ingericht voor gezinnen. Dus om te wonen en om ’s morgens naar je werk te gaan en de kinderen naar school te doen, meer niet. Niet om samen activiteiten te doen. Dat moet dus anders.”

Niet te idealistisch

“Laten we niet te idealistisch worden”, reageert ze op de vraag hoe het dan moet. “Een kleine groep ouderen ziet wat in hele vernieuwende concepten, maar de doorsnee Nederlandse oudere wil het liefst zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen, en in zijn eigen wijk mocht die toch naar een andere woning moeten verhuizen. Dat betekent dus dat je vooral heel pragmatisch moet kijken naar hoe je die wijken moet inrichten zodat mensen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten en samen activiteiten doen of een kop koffie drinken. Als je in die richting denkt, vind ik dat je al een hele stap zet, want dat gebeurt nog lang niet genoeg.”

Gezamenlijke moestuin

Schipaanboord noemt De Knarrenhof in Zwolle, seniorencomplex ‘de Leyhoeve’ in Tilburg en Groningen, en de wijk Bosdael in het Limburgse Reuver als mooie voorbeelden van wat appelleert aan hoe de ouderen van nu willen wonen. “Rijksbouwmeester Floris Alkemade kreeg met zijn prijsvraag WHO CARES voor nieuwe vormen van wonen en zorg ook ontzettend leuke ideeën binnen. Dus er gebeurt wel wat, maar nog maar mondjesmaat. Veel projectontwikkelaars en bouwers kijken toch nog alleen sec naar de woning en niet naar de omgeving eromheen. Terwijl je die twee dingen echt bij elkaar moet nemen. Dus ook kijken of er beweegruimte is om te sporten en of er groen is om lekker in te wandelen en elkaar te ontmoeten. Of een gezamenlijke moestuin, hoe leuk is dat niet.”

Lees het hele artikel op BouwendNederland.nl

Er is door het kabinet 340 miljoen euro uitgetrokken om het zo lang mogelijk zelfstandig wonen beter mogelijk te maken. Maar vooral het ontwikkelen van nieuwe woonvormen en de nodige samenwerking binnen gemeenten daarvoor, zal in de praktijk weerbarstig blijken, zo vreest ANBO. Eerder zei ANBO-bestuurder Liane den Haan al: "De minister zal een manier moeten vinden om gemeenten te dwingen om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en –voorraad in relatie tot de lokale behoeften”

 

 

Naar overzicht
Wonen