15 juni 2021

Let op signalen van ouderenmishandeling

Het zijn schrikbarende cijfers: 170.000 mensen van 65 jaar en ouder hebben wel eens te maken gehad met een vorm van mishandeling. Dat is 1 op de 20 ouderen. Consulenten van ANBO zijn alert op signalen die kunnen duiden op mishandeling, maar ANBO roept iedereen op om goed op anderen te letten.

Het is vandaag Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Deze dag is een initiatief van de Verenigde Naties, waarbij vooral aandacht wordt gevraagd voor het feit dat ouderenmishandeling bestaat. Pas als iedereen zich er bewust van is dat het bestaat, kun je het stoppen.

Taboe

ANBO werkt samen met andere ouderenorganisaties, partijen als gemeenten, banken en notarissen en het ministerie van VWS samen in het project ‘Veilig ouder worden’. Doel van het project is om het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en mishandeling te stoppen en te voorkomen.

Ouderenmishandeling kan vele vormen aannemen: fysiek of verbaal geweld, pesten, verwaarlozing of financiële uitbuiting Ook de zware taak van mantelzorgers verdient volgens ANBO extra aandacht. Juist na dit zware coronajaar, waarin bijvoorbeeld de dagbesteding is weggevallen, kwam nog meer werk op de schouders van mantelzorgers.

Respijtzorg

De druk kan zo hoog worden dat de mantelzorger dingen doet die niet kunnen. ANBO vindt het belangrijk dat mantelzorgers op allerlei manieren worden ondersteund en dat ze kunnen terugvallen op respijtzorg als het even teveel wordt.

ANBO geeft de consulenten die bij mensen thuis op bezoek gaan, een training in het herkennen van ouderenmishandeling. Die mishandeling kan vele vormen hebben: fysiek of verbaal geweld, pesten, verwaarlozing of financiële uitbuiting.

Wilt u ook weten wat de signalen zijn? Kijk dan hier.

ANBO | Let op signalen van ouderenmishandeling
Click outside of the modal to close it
Naar overzicht
anbo-ouderenmishandeling-huiselijk-geweld-02.jpg
Gezondheid