19 december 2018

Leraar voor (belasting)vrijwilliger onnodig

Vanochtend meldde De Telegraaf dat het CDA het kabinet gaat vragen om leraren in te zetten die vrijwilligers les kunnen geven. CDA Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg stelt in de krant dat vrijwilligers van ouderenorganisaties enkel worden ondersteund via een simpele digitale training, en dat is wat hem betreft onvoldoende.

Geen verzoek om informatie

Directeur-bestuurder van ANBO Liane den Haan is verbaasd over de gang van zaken: "Er wordt kennelijk ook namens ANBO gesproken, maar wij hebben geen verzoek om informatie hierover gekregen. Dat vind ik op zich al vreemd." ANBO gebruikt de digitale training die de Belastingdienst aanbiedt als basis voor de training van haar ambassadeurs, die leden helpen met de aangifte inkomstenbelasting en met hun toeslagen. De verdieping van de materie vindt plaats tijdens bijeenkomsten, die ANBO volledig zelf verzorgt én financiert.

Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de Belastingdienst over inhoud en betekenis van de digitale training.

Vrijwilligers cruciaal in niveau dienstverlening

Den Haan: "Het CDA had kennis kunnen nemen van onze werkwijze. Dan had men gezien dat onze ambassadeurs een proactieve rol hebben in de Belastingservice. De ambassadeurs zijn ook volledig betrokken bij de evaluatie, zodat wij onze dienstverlening aan de leden op hoog niveau kunnen blijven aanbieden." 

Ook signalering van financiële uitbuiting

Overigens komen tijdens de trainingen niet alleen de fiscale inhoud aan de orde, maar ook andere onderwerpen die zij kunnen tegenkomen. ‘Onze ambassadeurs komen bij de mensen achter de voordeur, dus zij moeten goed in staat zijn om zaken die niet goed gaan te signaleren,’ aldus Den Haan. "Financieel misbruik is een voorbeeld daarvan. Het is belangrijk dat daar snel op gehandeld wordt."

Wie betaalt de leraar? ANBO betaalt zelf

"Een leraar inschakelen klinkt leuk, maar wie zou dat moeten financieren? Dat via de overheid regelen is een forse stap terug in de tijd. Wij laten bij ANBO al een aantal jaren zien dat je dat zelf, zonder externe financieringsbronnen kunt regelen. Daar moet je als organisatie natuurlijk wel je best voor willen doen!"

Blauwe envelop tussen andere post