23 december 2014

Leeftijdsdiscriminatie bij baanselectie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een uitspraak gedaan over twee werknemers van 55 en 43 jaar die vanwege hun leeftijd aan de kant geschoven werden door recreatiecentrum Eemhof. Het centrum gaf aan dat ze hun personeelsbestand voor een show wilden ‘verjongen’ en er daarom geen plaats voor de werknemers was. Het uiterlijk en de persoonlijkheid van twee zou niet bij de rollen in de show passen. Het college stelt de entertainment medewerkers nu in het gelijk: de Eemhof heeft ten onrechte onderscheid naar leeftijd gemaakt.

Diversiteit op werkvloer

ANBO-directeur Liane den Haan: “Een zeer terechte uitspraak. Het gaat hierbij ook om beeldvorming. Discriminatie als gevolg van vooroordelen moet worden bestreden. Werkgevers moeten juist staan voor een gezonde mix van jong en oud. Dat brengt rust. Oud helpt jong bijvoorbeeld bij visie en strategisch denken jong helpt oud weer bij bijvoorbeeld nieuwe technologieën. Succesvol ondernemerschap draait om de kracht van diversiteit op de werkvloer. Het wordt tijd dat werkgevers die toegevoegde waarde zien, erkennen en omarmen. Juist bij een show kan je dat als bedrijf uitstralen.”

Vooroordelen

ANBO-belangenbehartiger Alex van Scherpenzeel: “We moeten met zijn allen langer doorwerken, maar zorg dan ook dat ouderen meer kans krijgen op werk. Bij een deel van de werkgevers bestaat nog altijd het beeld dat ouderen duurder zijn, minder productief en vaker ziek. Maar het ziekteverzuim onder ouderen is juist lager, de productiviteit ligt hoog. Dat moet meer bekendheid krijgen.” Uit een in april uitgebracht advies van de SER blijkt ook dat (soms onbewuste) discriminatie van senioren op de arbeidsmarkt vooral plaatsvindt bij sollicitatie, werving en selectie. De Eemhof is dus geen uitzondering.

Inkomen