13 november 2014

Langer doorwerken na AOW-leeftijd

Het wetsvoorstel om het vanaf 2016 voor AOW'ers eenvoudiger te maken om te blijven werken, is door minister Asscher van Sociale Zaken onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens ANBO is het hoog tijd, dat het recht om te kunnen doorwerken wettelijk wordt geregeld. Maar ANBO-directeur Liane den Haan vindt het “een gemiste kans”, dat er geen einde komt aan het verplicht ontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Verdringing jongere werknemers tegen gaan

Werkgevers kunnen een contract met een AOW-gerechtigde zonder tussenkomst van UWV of rechter ontbinden. Dat is ook al geregeld in de Wet Werk en Zekerheid. AOW’ers die doorwerken hebben recht op tenminste het minimumloon, ook wanner dit niet in de cao is opgenomen. Loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar 6 weken in plaats van 2 jaar en bij flexwerkers verhaald op de werkgever. De werkgever is straks niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om meer of minder uren te werken. Het aantal tijdelijke contracten achter elkaar is beperkt tot drie, behalve als in de cao andere afspraken zijn gemaakt. Dan kan dit oplopen tot 6 tijdelijke contracten binnen 4 jaar in plaats van 2 jaar. Het wetsvoorstel sluit uit dat een contract voor bepaalde tijd volgende op een vast contract voor de AOW automatisch leidt tot een contract voor onbepaalde tijd. Bij reorganisaties kunnen AOW’ers als eerste de laan worden uitgestuurd met een ontslagtermijn van 1 maand. Al deze bepalingen zijn bedoeld om verdringing van jongere werknemers door werkende AOW’ers tegen te gaan..

Gemiste kansen

ANBO mist de mogelijkheid om de AOW-uitkering op te schuiven. Dat zou meer tegemoet komen aan de wensen van werknemers. “Maar de belangrijkste kritiek die wij hebben, gaat over het verplichte leeftijdsontslag”, aldus Den Haan. “Asscher vindt dat er sprake is van een ‘legitiem doel’, maar ik vind het leeftijdsdiscriminatie die niet spoort met het streven naar langer doorwerken. Waarom is er niet gekozen voor de Britse variant, waarbij de werkgever ruim voor de pensioendatum de werknemer informeert. En vraagt of hij al dan niet door wil werken. Dat zou een hele verbetering zijn. Temeer omdat de werkgever in Groot Brittannië moet motiveren waarom dit niet zou kunnen. Beter is natuurlijk: afschaffen van het automatisch ontslag. Dat zou ook sporen met de politieke wens om langer door te werken. En meer recht doen aan het zelfbeschikkingsrecht van burgers.”