18 december 2014

Langdurige zorg: waar moet ik zijn?

Vanaf 1 januari ligt de verantwoordelijkheid voor langdurige zorg en ondersteuning voor een belangrijk deel bij de gemeente. Heeft u vragen over bij wie u moet zijn en waar u straks op kunt rekenen? Een artikel uit ANBO Magazine zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

Nieuwe zorgwetten

Het kabinet gaat de hulp en ondersteuning voor mensen die langdurig zorg nodig hebben op een andere manier organiseren. Nu vergoedt het Rijk deze kosten nog via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Op 1 januari houdt de AWBZ op te bestaan en komt er een tweedeling: zware zorg die 24 uur per dag moet worden aangeboden en lichtere vormen van zorg. De zware zorg wordt ondergebracht in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die het rijk blijft financieren.

Lichtere vormen van zorg

Lichtere vormen van zorg met een medisch karakter, zoals thuisverpleging, zullen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen en daarmee in het basispakket van de zorgverzekering zitten. Verantwoordelijkheid voor lichte zorg zoals ondersteuning in het huishouden, het bijhouden van de administratie en dagbesteding komen bij de gemeenten te liggen. Dit is vastgelegd in de vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

De belangrijkste veranderingen

Lees uitgebreid over de belangrijkste veranderingen in de langdurige zorg in het artikel ‘Klop klop, waar moet ik zijn?’ van ANBO Magazine No. 8.

Naar overzicht
Gezondheid