16 november 2021

Laat uw stem horen bij uw pensioenfonds!

Verschillende pensioenfondsen houden in de komende periode verkiezingen. Dat kan zijn voor het bestuur of voor het verantwoordingsorgaan. ANBO vindt het belangrijk om uw stem te laten horen! Dat kan door u kandidaat te stellen voor een pensioenfonds en zeker ook door op de ANBO-kandidaat bij uw pensioenfonds te stemmen.

Zoals bekend gaat ons pensioenstelsel veranderen. Veel beslissingen daarover worden bij de pensioenfondsen genomen. ANBO heeft in haar statuten opgenomen de belangen van gepensioneerden bij pensioenfondsen te behartigen. Inmiddels is ANBO in zo’n tien pensioenfondsen vertegenwoordigd. Dat is bij fondsen als ABP, Zorg en Welzijn, Beton, Schilders, Schoonmaak, PWRI en Architectenbureaus. Het streven is om in meer fondsen aanwezig te zijn. Maar daarvoor is uw steun onontbeerlijk om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.

Op dit moment zoekt ANBO kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds Bouw en voor het ABP. Meer informatie hierover vindt u in twee afzonderlijke nieuwsberichten.

Waar staat ANBO voor? Kort gezegd:

  • Een goed, geïndexeerd pensioen en evenwicht tussen alle generaties
  • We doen het samen: iedereen moet pensioen opbouwen
  • We dragen risico’s samen: beleggingsrisico’s, langleven risico, kortleven risico

Wilt u meer weten over de standpunten van ANBO in het pensioendossier?

Kijk dan onder meer op:

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

ANBO | Laat uw stem horen bij uw pensioenfonds!