3 november 2017

Laat AOW-leeftijd nu al minder snel stijgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vanochtend nieuwe cijfers over de levensverwachting na het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De levensverwachting van 2023 blijkt lager uit te vallen dan vorig jaar is berekend. Daarom concludeert het CBS dat het kabinet volgend jaar niet tot een verdere verhoging van de AOW-leeftijd in 2023 hoeft te besluiten. ANBO gaat verder: als nu al duidelijk is dat de levensverwachting minder snel stijgt dan voorzien, dan kan er nú al besloten worden de verhoging van de AOW-leeftijd minder snel te laten verlopen.

Update: Minister Koolmees (Sociale Zaken) zegt dat de AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog gaat. Dat is voor ANBO niet genoeg: wij willen nu al een rustiger stijging. 

Verhoging gaat iedereen te snel

“De verhoging van de AOW-leeftijd gaat werknemers én werkgevers te snel en er is nog niet het begin van een oplossing voor mensen met zware beroepen. In het regeerakkoord staat er niets over. Dan kan het simpel zijn: begin nu al met het vertragen van de periodieke verhoging”, zo stelt Den Haan.
ANBO pleitte in een brief aan de informateur ook al voor een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Daarin stond al een concreet advies: halveer de verhoging van vier maanden naar twee maanden of zorg voor evenwicht tussen de tijd dat men werkt en de tijd dat men AOW geniet.

We leven langer, maar (nog) niet zóveel langer

“We hebben er op zich begrip voor dat de AOW-leeftijd omhoog moet, nu we steeds langer leven. Maar de versnelde verhoging van de leeftijd zoals het kabinet Rutte II die heeft doorgevoerd, lijkt overdreven”, zo staat er. “Studies van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut tonen dat ook aan.”