11 juli 2017

Kwart zzp’ers heeft geen pensioenvoorziening

Een kwart van de zzp'ers in Nederland heeft geen pensioenvoorziening, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zzp’ers geven als voornaamste oorzaak aan dat zij een pensioenvoorziening niet kunnen betalen. "Een verkeerde ontwikkeling", vindt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Iedereen in Nederland zou na pensionering voldoende inkomen moeten hebben om duurzaam aan de maatschappij te kunnen blijven meedoen."

Aantal voorzieningen stijgt bij betere cijfers

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het treffen van pensioenvoorzieningen een duidelijke samenhang heeft met de financiële situatie van de onderneming. Naarmate die situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening groter. Maar zelfs onder zzp’ers die aangeven er financieel gezien goed tot zeer goed voor te staan, heeft ruim 16 procent geen pensioenvoorziening.

Ga in overleg met zzp'ers zélf

"De overheid moet iets regelen voor zzp’ers, maar wel in overleg met de doelgroep’" aldus Den Haan. "Een opgelegde  pensioenregeling voor deze beroepsgroep die in het algemeen vrijwillig voor werken buiten loondienst heeft gekozen, werkt averechts. Wel moet er gekeken worden in overleg met de doelgroep naar een goede voorziening voor pensioensparen."

 

Naar overzicht
Inkomen