13 maart 2014

Krouwel: ouderenpartijen zullen zetels winnen

Hoewel het een misverstand is dat senioren als groep slechts één gemeenschappelijk belang hebben, zullen ouderenpartijen veel zetels winnen. Ook zouden er maar liefst 3500 zetels naar lokale partijen kunnen gaan, tegen 2500 nu. Dat zegt politicoloog en ontwikkelaar van het Kieskompas, André Krouwel in het nieuwe ANBO Magazine. "Oudere kiezers stemmen niet meer automatisch op de grote partijen. De tijd van partijtrouw en verzuiling is voorbij. Ik verwacht dat nog meer kiezers van 50 jaar en ouder deze keer op lokale partijen zullen stemmen." 

Lokaal wordt het helemaal 

Omdat lokale partijen sterker geworteld zijn in de gemeenschap en vaak opgericht zijn vanuit bezorgdheid over lokale kwesties, zijn zij populairder bij oudere kiezers. Bovendien zijn kandidaten vaak bekend in de gemeenten. Daarnaast speelt de afwezigheid van de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen de lokale partijen extra in de kaart.

Onvoldoende antwoord vanuit lokale politiek

Krouwel betwijfelt of de lokale politiek een antwoord heeft op de mogelijkheden en problemen die volgen op de decentralisatie van voorzieningen. "Er dreigt een middenklassestrijd tussen degenen die in staat zijn zorg in te kopen en degenen die op openbare voorzieningen zijn aangewezen. Daarmee heb je precies de kwestie te pakken die in de lokale politiek speelt." En dat is niet alleen een zaak voor senioren, zegt Krouwel. "Ook dertigers met een laag inkomen zijn op lokale voorzieningen aangewezen."

Uit een quickscan van ANBO zelf bleek dat ook al: politieke partijen, ook degenen met een landelijke dekking, hebben nauwelijks visie als het gaat om de invulling van lokaal Wmo-beleid.   

Naar overzicht
Gezondheid