15 november 2012

Kritiek en steun voor beleid mobiliteit

ANBO roept de Kamercommissie voor Infrastructuur op, niet in te stemmen met de bezuiniging op het openbaar vervoer ten behoeve van de 250 miljoen voor de sociale agenda. Volgens ANBO-directeur Liane is dat geld “weliswaar hard nodig om de plannen rondom verkorting ww-duur en ontslagrecht te versoepelen, maar dit is het ene gat met het andere vullen.”

Verkeersveiligheid

De belangenorganisatie voor senioren vindt het positief dat er na eerdere bezuinigingen, 100 miljoen euro extra is vrijgemaakt voor het openbaar vervoer bij provincies en stadsregio’s. Ook is er steun voor de beleidsimpuls verkeersveiligheid, waarmee mogelijk het stijgend aantal verkeersdoden onder ouderen afgeremd kan worden. Zo komen er 100 mobiliteitsambassadeurs voor Blijf Veilig Mobiel, speciale pilots verkeersveiligheid bij gemeenten, een fietsverlichtingscampagne en ‘veilig fietsen’ in samenwerking met de VNG. Maar om de beleidsimpuls verkeersveiligheid te doen slagen moeten volgens Den Haan ook lokale overheden extra middelen inzetten.

Rijbewijskeuring

ANBO schrijft in haar brief aan de Vaste Kamercommissie voor I&M, groot voorstander te zijn van een rijbewijskeuring op basis van medische grondslag in plaats van op leeftijd.

 

Naar overzicht
Wonen