24 september 2012

Korting pensioenen voorlopig van de baan

De grootschalige korting op de pensioenen lijkt vermeden te kunnen worden. Vandaag presenteert het ministerie van Sociale Zaken, samen met De Nederlandsche Bank (DNB), een nieuwe rekenmethode, die de rekenrente doet stijgen. Hoewel de brief van minister Kamp nog niet openbaar is, wordt aangenomen dat het kabinet  de langetermijnrente aan de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) koppelt, waardoor er rekening gehouden wordt met de rente over een langere periode. Nu moeten pensioenfondsen de toekomstige verplichtingen berekenen aan de hand van een rente op basis van een dagkoers. Omdat deze rente al geruime tijd heel laag is, moeten pensioenfondsen zich arm rekenen. Door aanpassing van de rekenrente via de UFR krijgen de pensioenfondsen lucht en stijgen de dekkingsgraden voor een groot aantal fondsen. Hiermee kunnen de fondsen de voorgenomen kortingen beperken of zelfs vermijden. ANBO is blij met deze stap van de minister, maar blijft pleiten voor een aanpassing van het gehele pensioenstelsel, zoals is afgesproken in het pensioenakkoord.

Pensioenakkoord

Met het eerder overeengekomen pensioenakkoord - dat van tafel ging bij het vijfpartijen- of Kunduzakkoord - zou een veel evenwichtiger benadering van de pensioenen kunnen plaatsvinden. De huidige problemen kunnen beter aangepakt worden, zonder dat de minister steeds tussentijds moet ingrijpen. Eind vorig jaar verruimde het ministerie en DNB de rekenregels ook al enigzins, door van dagkoersen over te stappen naar een rekenrente die per periode over drie maanden wordt berekend. ANBO blijft tijdens de formatie en daarna pleiten voor betere afspraken, gebasseerd op het pensioenakkoord.

 

Naar overzicht
Inkomen