19 januari 2016

Korting na afkoop klein pensioen teruggedraaid

“Het heeft bijna twee jaar geduurd, maar eindelijk is er gerechtigheid voor echtparen met een AOW-partnertoeslag die in 2013 en 2014 een klein pensioentje hebben afgekocht,” verzucht Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hield de afkoop ten onrechte in op hun partnertoeslag. Ongeveer 6000 mensen die vóór de AOW-leeftijd geld ontvingen na afkoop van een klein pensioen hielden daardoor nauwelijks iets over. ANBO was daar woedend over en heeft meermaals reparatie bepleit. Daarnaast hebben we leden geholpen met hun bezwaarschrift.”

Brief Klijnsma

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze belooft de korting terug te draaien. Ook opgelegde boetes worden hersteld. Den Haan: “ANBO heeft dit probleem meermaals aan moeten kaarten voordat deze reparatie een feit werd. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) heeft meerdere Kamervragen, moties en amendementen moeten indienen. Het bewijst maar weer dat het behartigen van belangen van senioren soms een lange adem vergt.”

“Voor iedereen terugdraaien”

ANBO gaat er van uit dat de door de Staatssecretaris getroffen regeling voor iedereen gaat gelden die in 2013 en 2014 geconfronteerd werd met een korting op de partnertoeslag door de afkoop. Den Haan: “Dus ook voor gepensioneerden die geen bezwaar hebben ingediend. ANBO gaat de mensen waarvan bekend is dat zij door de oude opvatting van de SVB een gekorte toeslag ontvingen, wijzen op de nieuwe regeling.”

Naar overzicht
Inkomen