07 maart 2016

Koopkrachtcijfers wéér negatief voor gepensioneerden

De koopkracht van gepensioneerden gaat er in 2017 weer op achteruit. Dit keer gaat het over gemiddeld min 1,3 procent, terwijl werkenden er gemiddeld 0,6 procent op vooruit gaan. Dat blijkt uit de vandaag door het Centraal Planbureau (CPB) gepresenteerde cijfers over de economie in 2016 en 2017. ANBO roept het kabinet op om nu al vast na te denken hoe dit inkomensgat voor gepensioneerden te repareren. Het is tenslotte nu al bekend. 

Kabinetsbeleid moet bijgesteld

Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ANBO: “De cijfers passen in een lange reeks, want gepensioneerden hebben al sinds het begin van de crisis ingeleverd. Het koopkrachtgat tussen werkenden en pensioneerden wordt steeds groter. Dat is onaanvaardbaar. De politiek kan dit niet negeren. Het kabinetsbeleid moet op dit punt echt bijgesteld.” 

Koopkrachtverlies in 2017

Volgens het CPB treedt bij huishoudens met een laag inkomen, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden een koopkrachtverlies op in 2017. Pensioenen worden volgend jaar nauwelijks geïndexeerd. Ongunstig voor de koopkracht van deze groepen is onder andere de verlaging van de (maximale) algemene heffingskorting, de beperking van de zorg‐ en huurtoeslag en het verlagen van de ouderenkorting onder de inkomensgrens van 36.000 euro. Traditioneel wordt vóór de verzending van de begrotingsstukken het koopkrachtbeeld voor het komende jaar bezien.

 

Naar overzicht
Inkomen