23 december 2015

Koopkracht stijgt meer dan verwacht

De gemiddelde koopkracht stijgt volgend jaar meer dan verwacht. Deze neemt toe met 1,8 procent en dat is 0,4 procent meer dan voorspeld op Prinsjesdag. Ruim 90 procent van de huishoudens gaat er volgend jaar financieel op vooruit. Dat heeft minister Asscher (Sociale Zaken) vandaag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De lagere zorgpremie, lagere inflatie en hogere loonontwikkeling zorgen voor een positiever beeld dan eerder werd verwacht. Volgens ANBO is de koopkrachtkloof tussen werkenden en gepensioneerden echter nog steeds veel te groot.

Koopkrachtkloof vergroot

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Feit blijft dat dat werkenden er volgend jaar met gemiddeld 3 procent aanzienlijk meer op vooruit blijven gaan dan gepensioneerden met gemiddeld 0,7 procent. De al jaren bestaande kloof in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en gepensioneerden, wordt in 2016 toch weer verder vergroot. Vergeleken met de cijfers op Prinsjesdag is het verschil van 2,4% naar 2,3% gegaan. Dat is dus nauwelijks winst te noemen. ANBO zal hier in 2016 op blijven hameren bij politiek Den Haag. Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken heeft ANBO eind november reeds voorstellen gedaan om de kloof in koopkrachtontwikkeling ook daadwerkelijk te verkleinen.”

Achterblijvende pensioenindexatie

Gepensioneerden zonder aanvullend pensioen zien een positieve ontwikkeling door de hogere indexatie van de AOW, in combinatie met een lagere inflatie, lagere zorgpremie dan verwacht en de verhoogde ouderenkorting. Bij huishoudens met aanvullend pensioen wordt dit positieve effect gedempt door de achterblijvende pensioenindexatie, de hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (IAB), de verhoging van het tarief in de eerste schijf en de afbouw van de algemene heffingskorting. Wel profiteren deze huishoudens van een lager tarief in de tweede en derde schrijf. Overigens zal het loonstrookje tegenvallen voor de groep gepensioneerden met AOW en een klein aanvullend pensioen tot €10.000 . De combinatie van een hogere inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (IAB) en de verhoging van het tarief in de eerste schijf zorgt voor een negatief loonstrookje. Over het hele jaar genomen zal de koopkracht ook voor deze groep licht positief uitpakken door de nu geraamde gunstigere ontwikkeling van de inflatie en de verhoging van toeslagen. 

Belastingverlaging

De positieve effecten waar Asscher het over heeft, komen vooral door de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dat is volgens Asscher goed voor de portemonnee. Bovendien is de inflatie lager dan eerder verwacht, terwijl de lonen sterker stijgen. Ook de zorg- en pensioenpremies komen lager uit dan op Prinsjesdag werd verwacht.

Tabel koopkrachtontwikkeling van de voorbeeldhuishoudens.

Standaard presentatie inkomenskengetallen

 

Koopkrachtcijfers

  

Actieven:

Stand begroting

Stand december

Alleenverdiener met kinderen

  

modaal

1,8%

2,5%

2 x modaal

0,5%

0,8%

Tweeverdieners

  

modaal + ½ x modaal met kinderen

3,7%

4,3%

2 x modaal + ½ x modaal met kinderen

2,2%

2,5%

modaal + modaal zonder kinderen

2,8%

3,1%

2 x modaal + modaal zonder kinderen

1,7%

1,9%

Alleenstaande

  

minimumloon

5,3%

5,8%

modaal

2,8%

3,1%

2 x modaal

1,0%

1,1%

Alleenstaande ouder

  

minimumloon

4,3%

4,9%

modaal

4,0%

4,4%

   

Inactieven:

  

Sociale minima

  

paar met kinderen

0,0%

0,9%

alleenstaande

0,0%

0,5%

alleenstaande ouder

0,0%

0,6%

AOW (alleenstaand)

  

(alleen) AOW

0,8%

1,3%

AOW +10000

0,1%

0,4%

AOW (paar)

  

(alleen) AOW

0,3%

0,9%

AOW +10000

0,1%

0,5%

Bron: SZW-berekeningen.

Naar overzicht
Inkomen