23 december 2013

Koopkracht iets verbeterd in 2014

Volgens minister Asscher van Sociale Zaken zal het eerste loonstrookje van volgend jaar voor veel werknemers positiever uitpakken dan verwacht. Ook gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan erop vooruit. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Asscher de verwachte effecten van allerlei maatregelen en ontwikkelingen op een rij gezet. ANBO-directeur Liane den Haan waarschuwt voor teveel optimisme: “Want loonstrookjes vertellen niet het hele verhaal. Ze zeggen niets over de echte koopkracht. En gepensioneerden leveren hoe dan ook in.”

AOW

De lagere zorgpremies, de lagere inflatie en het lagere tarief van de eerste belastingschijf leiden volgend jaar tot meer koopkracht dan eerder werd gedacht. Werknemers met lage inkomens gaan er tot 3 procent op vooruit. Dat komt door een (tijdelijke) verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, een hogere algemene heffingskorting en een hogere arbeidskorting. Voor hogere inkomens pakt dit juist negatief uit, door de afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Gepensioneerden merken een toename van 1 tot 1,25 procent. Een echtpaar met alleen AOW komt daarmee uit op een verlaging van een kwart procent, zegt Asscher. Voor uitkeringsgerechtigden varieert de plus van van 0,75 procent tot 2,25 procent. 

Stapeling

ANBO-directeur Liane den Haan: “De echte beoordeling kan pas volgend jaar plaatsvinden, als alle feiten en doorwerking van maatregelen bekend zijn. ANBO gaat de stapeling ook zelf onderzoeken en monitoren. Het is jammer dat alleen AOW’ers tot de groep behoren die er niet op vooruitgaan, volgens het kabinet.”  

Naar overzicht
Inkomen