11 oktober 2017

Koopkracht en belastingen: niet optimistisch

ANBO deelt de optimistische geluiden over het regeerakkoord niet. Het akkoord bevat een aantal adders onder het gepensioneerdengras.

Minder inkomensondersteuning; meer kosten

Vooral gepensioneerden met een laag inkomen, bijvoorbeeld met alleen AOW-uitkering, zijn kennelijk aan de aandacht van de nieuwe coalitie ontsnapt. Het belastingstelsel blijft in de basis gelijk aan het huidige stelsel, dus dat blijft inhouden dat iedere belastingverlaging aan de neus van gepensioneerden voorbij gaat. Hun inkomen is eenvoudigweg te laag om belasting te moeten betalen.

Daar komt nog bij dat de inkomensondersteuning die iedere AOW-er naast de AOW ontvangt met € 10 daalt. Tel daarbij op de verhoging van het lage BTW-tarief van zes naar negen procent, die voor mensen met een laag inkomen neerkomt op € 10 extra uitgaven aan boodschappen alleen al. Plus de hogere gasprijs, die bij een tweepersoonshuishouden gemiddeld op € 40 per jaar meer uitkomt. En dan ook nog de hogere zorgpremie vanwege het bevriezen van het eigen risico.

Nieuw stelsel

Het vier schijven-systeem wordt in 2019 vervangen door twee schijven; de laagste is 36,93 procent. Voor mensen met AOW komt er nog een derde tariefschijf bij. Op dit moment ziet dat er als volgt uit.

  • Bij een inkomen tot ongeveer 34.000 euro is het tarief 19 procent
  • Bij een inkomen tussen ongeveer 34.000 euro en 68.000 euro is het tarief 36,93 procent
  • Vanaf een inkomen van 68.000 euro is het tarief 49,5 procent

Ook middeninkomens ontsnappen niet aan verlies

Maar ook gepensioneerden met een middeninkomen lopen risico van nieuw koopkrachtverlies. Zij profiteren enerzijds wel van de lichte daling van de belastingheffing, maar voor het overige hebben ook zij last van de hogere uitgaven.

Wat ons nog het meest opvalt dat deze coalitie geen enkele maatregel neemt om het grootste pijnpunt bij gepensioneerden op te lossen: de uitgaven die deze groep heeft als sprake is van een zorgvraag. Net als ANBO in 2015 al deed, stelde de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid (WRR) in juli jl. vast dat de mensen met een middeninkomen in een steeds lastiger koopkrachtpositie komen.

Behoudens een verlaging van de vermogensinkomensbijtelling in de eigen bijdrage voor Wmo en Wlz heeft deze coalitie geen duurzame oplossing gegeven voor deze problematiek.

Stop het toeslagencircus

Maar zij laten daarbij ook andere heikele punten onaangeroerd. Een voorbeeld is het toeslagencircus, waarbij jaarlijks miljarden euro’s worden rondgepompt zonder dat iemand daar beter van wordt. ANBO heeft al geruime tijd geleden een concreet voorstel gedaan om deze systematiek aan te passen en daarmee vele miljoenen te besparen. Met ons voorstel wordt de uitvoering eenduidig en eenvoudig, zonder overbodige administratie.
Een gemiste kans!

Lees het hele regeerakkoord