15 juni 2018

'Koffieochtend helpt niet tegen eenzaamheid'

Eenzaamheid is complex en kent veel verschillende oorzaken. Koffieochtenden of eenmalige activiteiten helpen mede daarom ook niet. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuwe studie onder 5.000 mensen. In de periode van 1996 tot 2016 daalde de gemiddelde eenzaamheid van mensen van 55 jaar en ouder. Dat komt onder meer omdat ouderen vaker een partner hebben, een groter en diverser netwerk en een groter gevoel van regie over het leven in vergelijking met twintig jaar geleden, zo zegt het SCP. Tegelijkertijd groeit de oudere bevolking en daarom zijn er in 2016 meer ouderen eenzaam dan in 1996. Eenzaamheid komt voort uit het verlies van een partner, vrienden of familie, waardoor het sociale netwerk afneemt. Ook is het lastig om controle en regie te verliezen en afhankelijk te worden van professionele zorg en ondersteuning. Volgens het SCP spelen gezondheidsverlies en verlies van inkomen een beperkte rol bij de toename van eenzaamheid.

Lees meer op NOS.nl

Eenzaamheid oplossen geen 'one size fits all'

ANBO is heel blij met deze studie. "We waarschuwen al een tijdje voor het frame dat veel ouderen per definitie eenzaam zijn, en dat eenzaamheid een koe is, die gewoon bij de horens gevat moet worden. Eenzaamheid kent vele gradaties, en het SCP bevestigt dat mensen die alleen zijn niet per se ongelukkig zijn. We hebben de minister geadviseerd om  ten eerste te investeren in het voorkómen van eenzaamheid, door het sociale netwerk van mensen te vergroten. Bovendien is een échte aanpak van problematische eenzaamheid gebaat bij het vergroten van de sociale vaardigheden en het doorbreken van negativiteit. Professionals zijn daarvoor onontbeerlijk. Ten slotte pleit ANBO voor investeringen in nieuwe woonvormen, zodat mensen ook gezamenlijk kunnen wonen en leven als ze dat willen. Denk aan verschillende soorten van collectief wonen en nieuwe vormen van verpleeg(huis)zorg, die op kleine schaal al bestaan", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. ANBO werkte de aanbevelingen uit in een eigen bewerking van het 'pact voor ouderenzorg', van minister De Jonge van Volksgezondheid.

Bovendien investeert ANBO zelf in de startup Maak een Praatje, dat mensen op basis van interesses aan elkaar verbindt. 

Maak een Praatje

Wonen, werken, welzijn, leren en zorg

Vanuit de visie ‘En we leven nog lang en gelukkig’ kijkt ANBO naar wonen, werken, welzijn, leren en zorg. Den Haan: “We streven naar een andere perceptie van ouder worden, want de meeste mensen voelen zich niet ‘oud’, maar kiezen hun pad op basis van hun interesses en mogelijkheden. Natuurlijk zien wij ook dagelijks voorbeelden van hoe het leven minder leuk kan worden als je ouder wordt. Maar het geldt niet voor iedereen en belangrijker: het definieert mensen niet. Ga uit van de veerkracht van mensen en help hen hun onmogelijkheden zélf op te lossen. Daar helpen we de minister graag bij”. ANBO wil de beeldvorming rond ouder worden positief te kantelen en, gezien de stijgende levensverwachting, praten over de nieuwe werkelijkheid van een ouder wordende samenleving met betrekking tot werken, wonen, welzijn en zorg. 

Lees onze uitwerking van het pact voor ouderenzorg: ‘En we leven nog lang en gelukkig’

Gezondheid