18 oktober 2012

Klacht ongelijkheid bij AOW migranten

ANBO heeft, onder leiding van de FNV en in samenwerking met 17 andere maatschappelijke organisaties, een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling wegens een onredelijke korting op de bijstandsuitkering van ouderen met een AOW-gat. Alleenstaande ouderen zijn er afgelopen jaar 440 euro op achteruit gegaan; echtparen zelfs 840 euro. Vooral oudere arme migranten worden getroffen; 90 procent is van allochtone afkomst. De zaak wordt vandaag behandeld.

AOW-gat

Veel migranten hebben een gat in de opbouw van AOW-rechten, omdat zij op latere leeftijd in Nederland zijn gaan wonen. Wanneer zij geen of te weinig aanvullend pensioen hebben opgebouwd ontvangen zij een aanvulling uit de bijstand voor ouderen (AIO).

Per 1 januari 2012 is echter de wet "Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting" ingevoerd. Deze wet heeft vergaande gevolgen voor deze groep allerarmste ouderen in Nederland. Van de AOW’ers wordt deze groep ouderen als enige op hun inkomen gekort door de dubbele heffingskorting af te bouwen met vijf procent per jaar. Ook verliezen zij hun tegemoetkoming voor koopkrachtverlies (MKOB), die alle andere ouderen in Nederland wel als extraatje ontvangen. Door deze twee maatregelen worden deze arme ouderen dubbel getroffen. Dat is onterecht en oneerlijk vindt de FNV. Deze mensen hebben namelijk de inkomen en koopkrachttegemoetkoming zeker zo hard nodig als andere AOW-gerechtigden.