4 juni 2024

Kamer wil onderzoek hoorrecht na brief ANBO-PCOB

De Tweede Kamer wil dat er twee onderzoeken komen naar de manier waarop het zogeheten hoorrecht voor organisaties van gepensioneerden wordt toegepast bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De Kamer nam naar aanleiding van een brief van ANBO-PCOB en de Koepel Gepensioneerden twee moties aan die om onderzoeken vroegen.

De eerste motie was van Agnes Joseph (Nieuw Sociaal Contract) en Henk Vermeer (BBB). Daarin vragen zij om te onderzoeken hoe het hoorrecht wordt toegepast en om een juridische toetsing van de praktijk. De minister krijgt daar maximaal vijf maanden de tijd voor. De motie, eerder ontraden door demissionair minister Carola Schouten, werd met brede steun aangenomen.

Uitgenodigd

De tweede motie kwam van Inge van Dijk (CDA). Zij vroeg de minister om een ‘quick scan’ over het hoorrecht. Ook deze motie kreeg brede steun uit de Tweede Kamer.

Verder heeft de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Willem Reijn van ANBO-PCOB en John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over het onderwerp hoorrecht.

Ontbroken

“Wij zijn blij dat de Tweede Kamer de brief van ANBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden zo serieus neemt”, zegt beleidsadviseur pensioenen Willem Reijn. “Het hoorrecht komt in de plaats van het individueel bezwaarrecht, zodat deelnemers zelf niets te zeggen hebben over de overgang naar het nieuwe stelsel. Des te belangrijker dat de inbreng van de vertegenwoordigers van de gepensioneerden serieus wordt genomen. En daar heeft het her en der aan ontbroken.”

Het is goed dat beide moties zijn aangenomen, zegt Reijn. “De quick scan verhoogt de druk voor nu, maar het is ook goed dat in een dieper onderzoek de hele kwestie goed wordt bekeken.”

Bekijk hier onze eerder verstuurde brief

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

Opnieuw uitstel van bedrag ineens bij pensionering