27 september 2012

Kamer steunt pensioenmaatregelen

Pensioenfondsen zullen volgend jaar minder hoeven te korten op hun pensioenen dan eerder voorzien. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een pakket maatregelen van het kabinet om de fondsen meer lucht te geven.

Maandag stelde staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken onder andere voor die zorgen dat de pensioenfondsen ontkomen aan de verplichte korting, die zij per april 2013 zouden moeten doorvoeren als de dekkingsgraden onverminderd laag blijven. In overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) wordt de rekenrente waarmee de fondsen hun vermogen op lange termijn moeten becijferen, aangepast. De rente wordt daardoor minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Pensioenfondsen mogen de noodzakelijke verlaging van hun pensioenen onder voorwaarden over meerdere jaren spreiden. Daarnaast mogen ze deze korting ook beperken tot maximaal zeven procent per jaar.

Hervorming is broodnodig

ANBO reageerde verheugd op de plannen van de staatssecretaris, maar stelde wel dat structurele hervorming van het pensioenstelsel nodig blijft. "Ons pensioenstelsel moet niet met plakband bij elkaar gehouden worden. Pak het pensioenakkoord uit de la en ga aan de slag om structurele verbeteringen aan te brengen, zodat de pensioenen ook voor de komende generaties werknemers en gepensioneerden een solide en betaalbare oudedagsvoorziening blijven”, aldus Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO, begin deze week. 

 

Naar overzicht
Inkomen