07 juli 2021

Kamer roept op tot haast met ouderenwoningen

De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om haast te maken met het realiseren van geschikte woningen voor ouderen. ANBO vindt dit een belangrijk signaal, omdat er snel keuzes moeten worden gemaakt om de groeiende groep ouderen te kunnen huisvesten.

Goed ouder worden begint bij een prettige woning in een fijne wijk, met voorzieningen in de buurt. Daarmee kunnen ouderen veel langer zelfstandig blijven wonen.

Het aantal 80-plussers stijgt in 2040 naar 1,6 miljoen. De vraag naar zorg zal daardoor stijgen, terwijl het aantal medewerkers in de zorg ongeveer gelijk blijft. Daarom is het volgens ANBO van het grootste belang dat er nu wordt nagedacht over hoe deze ouderen straks moeten wonen. Daarbij is naast verpleeghuizen te denken aan nieuwe woonvormen of aangepaste woningen.

Bouwprojecten

De Tweede Kamer ziet ook dat er nu stappen moeten worden gezet. Alle fracties vragen het kabinet met een duidelijke visie te komen op ouderenhuisvesting. Daarmee moet voor iedereen duidelijk zijn wat er van hen wordt verwacht: van woningcorporaties tot banken die bouwprojecten financieren.

Alle gemeenten moeten volgens een motie van de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar een woonleefvisie hebben. In zo’n visie laat een gemeente zien hoe kan worden ingespeeld op de woningbehoefte van de inwoners, ook in de toekomst.

Formatie

Verder staat in één van de moties die is aangenomen dat de formatie van een nieuw kabinet niet mag betekenen dat eerder gemaakte afspraken vertraging oplopen.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Naar overzicht
anbo-gezondheid-verpleeghuis-03.jpg
Wonen