22 april 2015

Kamer geeft wijkverpleging goede zet

Op 21 april stemde de Tweede Kamer over een aantal moties over wijkverpleging. ANBO stuurde de Kamerleden daar eerder een brief over. Liane den Haan, ANBO-directeur: “Er is gelukkig een motie aangenomen waardoor er kwaliteitsnormen komen voor verpleging en verzorging. Daarover moet overleg komen tussen cliënten en de zorginstellingen. Een goede zaak: het geeft meer duidelijkheid voor mensen die thuis zorg nodig hebben en wijkverpleegkundigen hoeven zich minder met administratie bezig te houden.”

Korting op wijkverpleging blijft overeind

“We zijn een stuk minder te spreken over het handhaven van de bezuiniging op wijkverpleging," vervolgt Den Haan. “Mensen moeten opnieuw worden geïndiceerd en het is de bedoeling dat zorginstellingen onder de streep minder kosten maken aan wijkverpleging. Toch vindt ANBO dat als herindicaties zorgvuldig verlopen, zorgorganisaties met hun budgeten uit kunnen komen. Dat zien we ook terug in de praktijk.”

Eigen regie en PGB

Den Haan: “Zorgverzekeraars worden er op aangespreken dat zij een Persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk moeten maken. Ook als iemand gelijktijdig van zorg in natura en een PGB gebruik maakt, moet dat kunnen. Dat is een goede ontwikkeling, want mensen moeten hun eigen zorg kunnen inkopen als ze dat kunnen en willen. Het past bij het uitgangspunt dat mensen zelf de regie over hun zorg moeten voeren.”

Gezondheid