11 maart 2015

Kamer debatteert over ‘Wet werken na AOW-leeftijd’

De Tweede Kamer debatteert op 12 maart over de 'Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd'. De wet heeft als doel AOW‘ers eenvoudiger aan het werk te houden nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, maar ook om werkgevers te stimuleren om AOW’ers in dienst te nemen of te houden.

Steeds meer 65-plussers blijven werken

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal werkende 65-plussers de laatste jaren blijft groeien. “Op zich een goede zaak, want oudere werknemers hebben een bulk ervaring. Door langer te blijven werken gaat die niet verloren. Toch heeft de wet in de huidige ruime arbeidsmarkt ook een keerzijde en dat is verdringing van werkenden, omdat een werkgever voor een gepensioneerde geen sociale premies hoeft af te dragen,” zegt directeur Liane den Haan. De noodzaak om werk te scheppen, ook voor senioren, blijft met de komst van deze wet natuurlijk onverminderd hoog.

Wet kent enkele haken en ogen

ANBO is in principe voorstander van de wet, maar heeft de Tweede Kamer via een brief geattendeerd op  bezwaren die wij zien bij een aantal onderdelen. In het wetsvoorstel wordt pensioenopbouw bij doorwerken overgelaten aan de sociale partners. “ANBO is van mening dat die pensioenopbouw tussen overheid en sociale partners geregeld moet worden”, aldus Den Haan. Uit eigen onderzoek onder zeven duizend senioren blijkt dat 700 mensen naast hun pensioen nog werken. Van hen geeft een kwart aan dat zij blijven werken omdat zij het financieel nodig hebben. “Voor sommige senioren is het noodzaak om na het pensioen te blijven werken. In dat geval zou het een goede zaak als zij nog pensioen kunnen opbouwen, zodat wanneer ze écht stoppen met werken ook financieel voordeel krijgen van al die jaren extra werken.”

Pensioenontslag

Het wetsvoorstel gaat uit van een automatisch pensioenontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijd. “De wet biedt de werknemer op dit moment helemaal geen rechten, tenzij anders in iemands CAO is geregeld, volgt automatisch ontslag. Wil de gepensioneerde doorgaan met werken volgt er eerst ontslag en daarna moet iemand weer in dienst komen. Een omslachtige procedure die bovendien geen recht doet aan de belangen van beide partijen." 

De 'Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd' moet op 1 januari 2016 ingaan. 

Lees hier de brief van ANBO aan de Tweede Kamer 

Lees hier het wetsvoorstel "Wet werken na AOW-leeftijd"

Bekijk de onderzoeksresultaten 

Beluister hier het interview met Wekker-Wakker! van Omroep Max 

Update 17 maart 2015 

De Tweede Kamer heeft 17 maart met een ruime meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waardoor het eenvoudiger wordt voor oudere werknemers om na hun AOW door te blijven werken.

In de nu aangenomen wet wordt loondoorbetaling bij ziekte beperkt tot dertien weken, nadat de Kamer een amendement aannam waarin de oorspronkelijke termijn van zes weken wordt verlengd.Ook kunnen werkgevers afwijken van de in de Wet werk en zekerheid geldende eis, dat werknemers maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar mogen krijgen. Die zogeheten ketenbepaling in de wet wordt voor AOW’ers opgerekt naar zes contracten in vier jaar. De Kamer heeft dat nu wettelijk geregeld, in plaats van per cao omdat niet allee werknemers onder een cao vallen.