31 oktober 2014

Kabinet: vrijwillig doorwerken AOW’ers makkelijker

Voor AOW-gerechtigden die dat willen wordt het makkelijker om door te werken. Op dit moment zijn AOW’ers vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. Het kabinet vindt het belangrijk dat AOW’ers makkelijker kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst als zij dat willen. ANBO vindt het een gemiste kans dat er geen einde komt aan het verplicht ontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Cao van toepassing

Indien AOW’ers in dienst worden genomen dan vallen zij onder de cao die van toepassing is in de sector en hebben ook recht op tenminste het minimumloon. Dat recht hebben zij nu nog niet. De ministerraad heeft hier vandaag mee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het voorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.

Geen einde aan verplicht ontslag

“Het is een gemiste kans dat er geen einde komt aan het verplicht ontslag”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan in een eerste reactie. ”Ik ben benieuwd hoe alles in de wet geregeld zal zijn, want het moet geen bedelen worden richting werkgever om vrijwillig aan het werk te blijven. Het is goed dat de cao’s moeten worden aangepast. Maar ik maak me ook zorgen als werkgevers meerdere contracten achter elkaar gaan aanbieden aan AOW-gerechtigden. Dat stimuleert het in dienst nemen van AOW’ers, maar wijkt wel af van de reguliere bescherming. Dat moeten mensen zich wel realiseren. Een mix van leeftijden op de werkvloer is alleen maar toe te juichen. Maar het is wel onduidelijk of de pensioenopbouw kan worden voortgezet. En eigenlijk moet er ook een vrije keuze komen om de AOW-uitkering op te schuiven. Kortom: ANBO is gematigd positief, ziet uit naar het wetsontwerp maar dat verplichte leeftijdsontslag moet de prullenbak in”.

Loondoorbetaling bij ziekte verkort

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om AOW’ers langer door te laten werken. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op de WIA.  Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan.

Niet ten koste van andere werknemers

Om verdringing te voorkomen worden werkgevers verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van andere werknemers Zij hebben immers AOW- inkomsten en zijn niet volledig afhankelijk voor hun levensonderhoud van het loon dat zij verdienen uit hun werk. Gepensioneerden willen graag flexibiliteit en zijn meestal niet op zoek naar een volledige baan, omdat ze al een inkomen hebben.

Ontslagregels

In de Wet Werk en Zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW- leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen ontslagvergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels.