17 september 2019

Kabinet voor zoveelste keer te optimistisch over koopkracht ouderen

Reactie ANBO op Miljoenennota

ANBO vindt dat het kabinet opnieuw veel te optimistisch is over de koopkracht van ouderen in 2020. Want de 1,1 procent koopkrachtverbetering die het kabinet voorziet, dreigt door de dreigende pensioenkortingen teniet te worden gedaan. Het kabinet geeft zelf al aan dat de koopkrachtplaatjes voorspellingen en geen garanties zijn, maar ANBO vreest dat het een garantie van achteruitgang wordt als Den Haag de inkomenspositie van ouderen niet verbetert.

Ouderen zijn kind van de rekening

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: "Omdat de komende jaren korting op korting dreigt bij pensioenfondsen, zijn ouderen het kind van de rekening. Zeker omdat zij tijdens de economische bloei niet hebben geprofiteerd. Door btw-verhoging en andere prijsstijgingen is hun koopkracht zelfs gedaald."

Liane den Haan: "Uit een peiling die we vorige week onder onze achterban hebben gedaan, blijkt dat ouderen - mede door de ervaringen van de afgelopen jaren – somber zijn over hun financiële toekomst. Meer dan 70% verwacht dat hun inkomen de komende vijf jaren verder zal dalen, terwijl 77% de verwachting heeft dat hun uitgaven zullen gaan stijgen."

ANBO vindt dat er een helder beeld moet zijn hoe de koopkracht van gepensioneerden zich de komende jaren positief zal ontwikkelen. Met daarbij een visie hoe de inkomenspositie kan worden versterkt. Zoals het er nu uitziet, ontbreekt zowel het beeld als de visie. En gaan ouderen er in 2020 in koopkracht verder op achteruit.

Impuls woningmarkt moet inspelen op vergrijzende bevolking

Het kabinet wil de komende tijd twee miljard euro investeren in de woningmarkt. Dat is mooi, mits het geld zo wordt geïnvesteerd dat het gaat renderen voor die groepen die nu vastlopen op de woningmarkt, waaronder ouderen.

Bevorder doorstroming

De huidige woningmarkt zit op slot en is totaal niet ingericht op de veranderende behoeftes van de groeiende groep senioren. Oudere mensen willen wel verhuizen, maar doen dat niet wegens gebrek aan goede alternatieven. Dus blijven ouderen wonen waar ze wonen; met soms ernstige gevolgen (onnodige opnames op de spoedeisende hulp, eenzaamheid en daarmee stijgende zorgkosten). Ook leidt het gebrek aan doorstroming ertoe dat starters en jonge gezinnen geen woning vinden.

Oplossing voor ouderen, starters en jonge gezinnen

ANBO vindt dan ook dat er echt werk moet worden gemaakt van extra geschikte woningen en van woningaanpassingen voor oudere mensen die willen doorstromen naar kleinere woningen. Zodat er voor hen, maar ook voor starters en jonge gezinnen een oplossing komt. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in sociale wijken met voldoende voorzieningen.

Lagere zorgkosten en meer kwaliteit van leven

Liane den Haan: "Wij vinden dat er te weinig oog is voor het belang van goed en passend wonen voor de groeiende groep ouderen. De kosten van de stagnerende woningmarkt worden te veel neergelegd bij de zorg. Meer investeren in wonen, welzijn en wijken betekent lagere zorgkosten en een hogere kwaliteit van leven. En dat is toch wat we allemaal willen!"

Euro in water