6 november 2019

Kabinet: verlaging inkomensgrens sociale huurwoningen slecht voor ouderen

Maandag 11 november a.s. bespreekt de Tweede Kamer het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken om de inkomensgrens waarmee eenpersoonshuishouders toegang hebben tot sociale huurwoningen te verlagen. Een slecht plan, want deze verlaging maakt het voor senioren straks onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of als ze die nodig hebben.

De woningcorporaties Woonzorg Nederland, Habion en SOR trekken daarom samen met ANBO aan de bel. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten zij er voor om de zogenaamde DAEB-inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens niet te verlagen. Of om op zijn minst een uitzondering te maken voor ouderen.

Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland: “Als we willen dat mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen, moeten we dat faciliteren. En dan moet de inkomensgrens dus niet omlaag. Want dan wordt het voor ruim 42.000 alleenstaande senioren met een AOW en een klein pensioen onmogelijk om een vaak grote en ongeschikte eengezinswoning te verruilen voor een meer geschikte woonvorm.”

Mensen blijven wonen in ongeschikte woning

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Nederland vergrijst. In 2040 is ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Omdat goed oud worden begint met goed wonen, is het belangrijk dat er voor de groeiende groep ouderen nieuwe woonvormen komen die het gat dichten tussen ‘thuis’ en het verpleeghuis. Waar mensen zelfstandig kunnen wonen, met voorzieningen en zorg dichtbij. Natuurlijk moeten dit woningen zijn die voor ouderen betaalbaar zijn. De verlaging van de inkomensgrens maakt zo’n woning voor een deel van de ouderen onbereikbaar.”

Cees van Boven: “Consequentie is dat veel ouderen in een ongeschikte woning blijven wonen. Dit remt de doorstroming uit eengezinswoningen die nodig zijn voor gezinnen. Daarnaast weten we dat het te lang blijven wonen in een ongeschikte woning leidt tot meer eenzaamheid en hogere zorgkosten. Bijvoorbeeld door meer valincidenten of omdat eerder tot (ziekenhuis)opname wordt overgegaan.”

Oproep woningcorporaties en ANBO

Daarom pleiten Woonzorg Nederland, Habion, SOR en ANBO er voor om in elk geval voor ouderen een uitzondering te maken op de verlaging van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. 

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer

En lees hier ons eerdere bericht hierover: 'Verlaging inkomensgrens sociale huurwoningen is een slecht plan' 

NOS over ons pleidooi

Maandag 11 november besteedde de NOS aandacht aan ons pleidooi richting de Tweede Kamer. Klik hier om het item te bekijken. 

Woning