20 december 2017

Kabinet moet problemen rond huurtoeslag voorkomen

Huurders die huurtoeslag krijgen, leveren de komende jaren in. Het kabinet gaat de huurtoeslag met ingang van 2019 afbouwen met gemiddeld 24 euro tot uiteindelijk 100 euro in 2022. Dat blijkt uit berekeningen die de Woonbond heeft gemaakt op verzoek van het AD. Huurders worden door het kabinet niet meer automatisch gecompenseerd voor nieuwe huurverhogingen.

Woningbouwcorporaties zijn bang dat mensen de huur niet meer kunnen betalen. ANBO-directeur Liane den Haan deelt de vrees dat mensen met bijvoorbeeld alleen AOW in de problemen kunnen komen.

Ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei in een reactie op Radio 1 dat het niet de bedoeling is dat lage inkomens hierdoor geraakt worden. “Als er voor die groep problemen ontstaan voor wat betreft de koopkracht, dan moet mijn collega Koolmees daarnaar kijken”, zei ze, verwijzend naar haar collega-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens haar kan hij maatregelen nemen om de koopkracht te repareren.

ANBO-directeur Den Haan is bang dat door dit soort reacties mensen juist tussen wal en schip gaan vallen. “Het ene ministerie denkt dat het andere met een oplossing komt voor het probleem. Het zou natuurlijk beter zijn als het kabinet voorkomt dat mensen in de problemen komen. Het gaat in veel gevallen om kwetsbare groepen, die met veel moeite kunnen rondkomen. Voor hen is elke euro minder er één te veel.’

Naar overzicht
Wonen