12 september 2019

Kabinet faalt om koopkracht gepensioneerden te herstellen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vandaag cijfers over de koopkrachtontwikkeling in 2018. Terwijl werkenden weer in de plus zitten, komen gepensioneerden voor het tweede achtereenvolgende jaar in de min. Het gemiddelde koopkrachtverlies was maar liefst 0,5%.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het kabinet geeft al vanaf het begin aan dat ook gepensioneerden moeten profiteren van onze sterke economie, maar zij ondernemen geen actie om die groep daadwerkelijk te helpen. Wij waarschuwen het kabinet hier al langer voor. Op deze manier komen zij hun belofte aan gepensioneerden niet na.”

Hogere kosten, geen hoger inkomen

CBS wijt het verlies onder andere aan de situatie bij de pensioenfondsen. Aanvullende pensioenen worden al jaren niet of nauwelijks verhoogd. “Dat is zeker één van de oorzaken, maar er is veel meer aan de hand,” aldus Liane den Haan. "Stijgende zorgkosten, onder andere door de hogere zorgpremie en meer en hogere eigen bijdragen, zorgen ervoor dat het besteedbaar inkomen van veel ouderen onder druk staat, terwijl er aan de pluskant nauwelijks iets bijkomt."

Nog slechtere cijfers in 2019

“Ik ga ervan uit dat de koopkrachtcijfers over 2019 nog slechter zullen zijn. Dan zal het effect van de btw-verhoging in de portemonnee van de mensen zichtbaar worden. En dan wordt ook zichtbaar dat de beloftes van dit kabinet om dat te repareren voor veel gepensioneerden niet zijn nagekomen.”

Realistische oplossing mogelijk

Eén van de manieren om koopkracht te beïnvloeden is verlaging van de inkomstenbelasting. Maar ANBO heeft al meerdere keren aangetoond dat dat geen oplossing is voor gepensioneerden met een laag inkomen. Want die groep betaalt immers ook minder inkomstenbelasting. De standaard korting die van de belasting afgaat is hoger, zodat deze groep helemaal geen belasting hoeft te betalen! Verlaging heeft dan ook voor hen geen enkel effect op hun besteedbaar inkomen.

Wat zou helpen om de koopkracht van deze groep te verbeteren, is als het deel van de standaard korting die iemand niet gebruikt, wordt uitbetaald. Dat is nu niet het geval.

Liane den Haan: “Wij zullen het kabinet uiteraard voor Prinsjesdag opnieuw wijzen op realistische oplossingen. Want er moet echt aandacht zijn voor deze verslechtering van de koopkracht van gepensioneerden.”

 

Koopkracht gepensioneerde