28 januari 2014

Jong en oud ervaren de crisis anders

De crisis laat een aantal interessante verschillen zien in hoe jongeren en ouderen de crisis en de daarbij behorende problemen zoals schulden en baanverlies ervaren. De grootste onzekerheid is te vinden op de werkvloer. Heb ik straks nog wel een baan? Vooral jongeren tot 34 jaar en 50- tot 65-jarigen ervaren dat gevoel het sterkst, blijkt uit onderzoek van organisatiebureau Leaufort.

Verschillende reacties op werkstress

Mensen reageren over het algemeen op twee manieren als onzekerheid over werk dreigt. Werknemers die graag controle houden gaan extra hun best doen. Met het gevaar op een burn-out. Voorzichtig ingestelde werknemers letten beter op hun welzijn en doen wat ze moeten ze doen. Zij willen vooral niet ziek worden. Volgens hoogleraar gezondheidspsychologie Arie Dijkstra realiseren mensen zich bij het wegvallen van bijvoorbeeld een baan hoe belangrijk en kwetsbaar hun gezondheid is. Sporten kan je dan het gevoel geven dat je grip op de situatie hebt. Uit onderzoek van sportschoenenfabrikant Asics blijkt dat we in Europa sinds de kredietcrisis meer zijn gaan hardlopen. Britten spannen met dertien procent de kroon in Europa. 

Samen tijd doorbrengen

De crisis levert volgens Dijkstra nog meer interessante inzichen op. Zo hechten mensen bijvoorbeeld steeds meer waarde aan relaties en aan persoonlijk contact. Lekker samen thuis zijn, cocoonen, is volgens marktonderzoeksbureau Ipsos weer populair onder Europeanen tussen de 16 en 64 jaar. Vijfenzestig plussers ervaren die veranderingen op een andere manier. “Omdat ze niet meer werken, voelen ze geen ontslagdreiging en hebben ze hun persoonlijke doelstellingen al versmald. Bij deze groep staan waarden als gezondheid en aandacht voor je dierbaren vaak al op een gedeelde eerste plek.”

Minder sterfgevallen door crisis

Doordat er meer tijd samen met familie doorgebracht wordt in recessietijd krijgen ouderen indirect meer aandacht en zorg. Kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft het sterfterisico tussen 1950 en 2008 in negentien ontwikkelde landen, waaronder Nederland, onderzocht. Zij concludeert dat de sterftekans van ouderen in economisch minder goede tijden afneemt.

Het hele artikel is in ANBO Magazine te lezen.

Naar overzicht
Inkomen