01 maart 2018

'Jammer dat ouderen niet profiteren van daling bijstand'

Voor het eerst sinds de economische crisis zitten er minder mensen in de bijstand. Dat is echter nog geen goed nieuws voor oudere werkzoekenden. Het aantal 45-plussers in de bijstand groeide vorig jaar met vijfduizend. Dat blijkt uit de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Jammer

‘Het blijft jammer dat oudere werkzoekenden nog steeds niet volop mee profiteren van het economisch herstel’, reageert ANBO-directeur Liane den Haan. ‘Er is nog genoeg kennis en ervaring die niet wordt benut. Erg jammer. Niet alleen voor degene die het betreft, maar ook als samenleving laten we kansen liggen.’

Volgens Den Haan is er dus nog genoeg werk te verzetten voor John de Wolf, sinds 1 januari ambassadeur Werk en Inkomen bij ANBO. Dat vindt De Wolf zelf ook. ‘Steeds meer werkgevers zijn zich er gelukkig van bewust dat ze met oudere werknemers een goudmijn in handen hebben. Ze zijn betrokken en loyaal, ervaren, kunnen hun kennis overdragen aan de volgende generaties.’

Meer afstand tot arbeidsmarkt

Maar er zijn ook werkzoekenden die meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben, merkt De Wolf tijdens zijn werkbezoeken.  Uit de CBS-cijfers blijkt dat ruim de helft van alle 55-plussers in de bijstand daar al meer dan vijf jaar zit.

De Wolf: ‘Dat vraagt van werkzoekenden dat ze breder om zich heen kijken, ook buiten de sector waar ze gewerkt hebben. Maar het vraagt ook creativiteit van werkgevers en politiek Den Haag. Gun oudere werkzoekenden een leerbaan of stage met uitkering. Dan doen ze ervaring en nieuwe kennis op zodat ze duurzaam aan de slag kunnen. Het vraagt een betrekkelijk kleine investering die zich uitbetaalt. Er staan nog steeds te veel mensen onnodig aan de kant. Dat moet anders en daarvoor blijf ik me hard maken.’

Hogere AOW-leeftijd

Eind 2017 zaten er 461duizend mensen in de bijstand, 3.500 minder dan eind 2016. Het aantal 45-plussers nam vorig jaar met vijfduizend toe. Wat ouderen in de bijstand ook parten speelt is de verhoging van de AOW-leeftijd. Die steeg vorig jaar met drie maanden tot 65 jaar en negen maanden. Met ingang van 2018 is de AOW leeftijd 66 jaar.

Naar overzicht
Inkomen