12 december 2017

Investeer in langer zelfstandig thuis wonen

Langer zelfstandig wonen kan alleen als mensen goed ondersteund worden. Met het ingezette beleid om langer zelfstandig thuis te wonen, zien we dat steeds meer mensen met complexe zorgvragen thuis blijven wonen. Een mooie ontwikkeling die aansluit bij de wensen van mensen zelf, maar het vereist wel een investering om dit mogelijk te maken. Dat schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan in een brief aan de Tweede Kamer voor de begrotingsdiscussie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die vanavond begint. 

Zorg thuis staat meer en meer onder druk

Een toenemend aantal mensen woont zelfstandig ondanks een stapeling aan chronische aandoeningen. Dat gebeurt zonder dat hier extra investeringen in de nodige zorg tegenover staan. De zorg thuis staat enorm onder druk omdat de wijkverpleging de stijgende vraag amper aan kan, budget sneller op gaat dan verwacht en de werkdruk toeneemt.

Samenwerking eerstelijn verbeteren

Belangrijk is het om een speerpunt te maken van goede samenwerking tussen de professionals in de eerstelijn: huisarts, wijkverpleegkundige, apotheker, sociale wijkteams, ggz-professionals, thuiszorgorganisaties en de paramedici. "De zorgcentra moeten zich kunnen ontwikkelen tot aanspreekpunten in de wijk waar mensen voor allerlei vragen naar toe kunnen komen, waar spreekuren gehouden worden voor specialistische zorg maar van waaruit ook allerlei preventieprogramma’s worden ingezet gericht op gedrag, participatie en welzijn", aldus Den Haan.

Voorzieningen moeten naadloos aansluiten op burger

Zorgverzekeraars zouden zich hard moeten maken om de regionale en lokale samenwerking te bevorderen. Ook de financiering zal hier op afgestemd moeten worden. En niet alleen in de curatieve zorg. Juist in het streven om langer thuis wonen mogelijk te maken is het van belang dat voorzieningen naadloos rondom de burger georganiseerd en aangeboden worden. Dit betekent een goede aansluiting van zorg en ondersteuning uit de drie financieringsvormen. Samenwerking met de gemeenten is hierbij cruciaal.

Beeldvorming ouder worden

ANBO maakt zich ten slotte grote zorgen om de beeldvorming rond hulp en zorg. Mensen wíllen langer zelfstandig wonen. Beleid moet mensen helpen om de dingen die ze kunnen en willen te stimuleren. "Ga te allen tijde uit van de mogelijkheden van mensen zelf, niet van hun beperkingen", zo voegt Den Haan toe.

De uitgebreide inbreng van ANBO kunt u hier lezen

Naar overzicht
Wonen