27 oktober 2015

Interview: ANBO in 2025

Heeft ANBO ook over tien jaar nog bestaansrecht? In ANBO Magazine #7 een interview met directeur-bestuurder Liane den Haan. Hoe ziet zij ANBO over pakweg 10 jaar? “Als we pas in 2025 bedenken wat we dan moeten doen, zijn we te laat. Vooruitkijken, daar gaat het om. Je voorbereiden op wat komen gaat, zeker in een wereld die razendsnel verandert. Alleen dan kun je als vereniging de belangen van je achterban goed blijven behartigen,” zegt Den Haan. Een uitgebreid gesprek over de toekomst, een flexibel lidmaatschap, uitgebreide dienstverlening, een adviesfunctie voor de overheid en voor alle leden de mogelijkheid zélf in de buurt actief te zijn. Vier toekomstscenario’s die weleens werkelijkheid zouden kunnen worden.

1. STAATSHULP VAN WIEG TOT GRAF VERLEDEN TIJD

(…) “De afgelopen jaren is een beweging in gang gezet om allerlei verantwoordelijkheden weer bij de burgers zelf neer te leggen. Die ontwikkeling is mijns inziens niet te stoppen; in 2025 zal de overheid op het gebied van zorg, wonen en inkomen nog meer dan nu aan de markt overlaten. In eerste instantie voelt dat misschien als iets negatiefs, alsof ons iets wordt afgenomen. Maar er zit een minstens zo grote positieve kant aan deze omslag. Veel mensen zijn namelijk wel klaar met de betutteling. Ik spreek steeds meer leden die het vanzelfsprekend vinden om hun zaakjes zelf te regelen. Voor hen is het ook de normaalste zaak van de wereld om – als ze daar financieel toe in staat zijn – meer zelf te betalen voor bijvoorbeeld hun woningaan­passing of zorg. In 2025 is dat niet langer uitzondering, maar regel.”

2. EEN NIEUWE VORM VAN SOLIDARITEIT

“Omdat we niet langer kunnen verwachten dat alles voor ons wordt gedaan, zullen we steeds meer samen moeten organi­seren. Met elkaar en voor elkaar, dat is anno 2025 het adagium. Natuurlijk is dat niet nieuw – Nederland is wereldkampioen vrijwilligers­werk. Maar het beroep dat we op elkaar doen, zal nog groter worden. Nu al zie je allerlei initiatieven ontstaan van mensen en organisaties die lokaal nieuwe netwerken opzetten om elkaar te helpen. Individueel, bijvoorbeeld door met meerdere generaties in één huis te gaan wonen of met verschillende mensen een woongroep te beginnen. Maar ook in de markt, bijvoorbeeld met een website als WeHelpen.nl, waar hulpgevers en –vragers elkaar makkelijk kunnen vinden. (…) 

3. MAXIMAAL VIJFTIG GEMEENTEN

“ Over tien jaar hebben we waarschijnlijk veel minder gemeenten. In 1995 waren er 633, nu zijn dat er nog maar 393. Over tien jaar zuullen gemeenten nog veel meer taken van de landelijke overheid hebben gekregen. Om die goed te kunnen uitvoeren, is schaalvergroting nodig. Alleen op die manier kun je bijvoorbeeld goede zorg voor burgers inkopen. Ik denk dan ook dat provincies in 2025 niet meer bestaan en dat er in plaats daarvan maximaal vijftig ‘supergemeenten’ zijn die op het gebied van zorg, wonen en inkomen- meer dan nu- lokaal maatwerk leveren.”

4. EEN FLEXIBELE ADVIESORGANISATIE VOOR JONG EN OUD

“Vroeger was iedereen lid van een omroep, vakbond, politieke partij, goed doel of andere (belangen)organisatie. Vandaag de dag is dat niet meer vanzelfsprekend. In plaats van dat mensen zich decennialang aan één club verbinden, ‘shoppen’ ze nu in het aanbod, al naar gelang hun levensfase en hun behoeften. Het gevolg is dat het aantal leden van verenigingen snel terugloopt. Als we willen overleven – en ik geloof echt dat ANBO ook in 2025 nog bestaansrecht zal hebben – zullen we ons dus moeten aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent bijvoor­beeld een professionelere organisatie met een flexibel lidmaat­schap, waarbij je alleen betaalt voor die onderdelen die je gebruikt. Maar ook dat we leden minder betuttelen door te bedenken wat goed voor ze is, of aan wat voor lokale activiteiten ze zouden moe­ten deelnemen. Dat kunnen ze prima zelf. (…)

Lees hier het hele interview 
Bekijk hier andere artikelen uit ANBO Magazine #7 

 

Naar overzicht
Gezondheid