14 juli 2015

Interview aanjaagteam langer zelfstandig wonen

Begin 2014 is de nieuwe Woningwet van minister Blok van Wonen en Rijksdienst aangenomen. Medio 2014 is het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen ingesteld. Dit team moet in kaart brengen wat er nodig is om senioren en kwetsbare mensen langer thuis te kunnen laten wonen en daarnaast helpt het gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen bij het oplossen van knelpunten. De reden hiervoor is de verwachting dat in 2040 achter elke vijfde voordeur een 75-plusser woont. ANBO Magazine (AM) sprak met Marnix Norder, de voorzitter van het aanjaagteam. Hieronder een voorproefje van het interview.

AM: een aanjaagteam? Dat klinkt als een bureaucratische papieren tijger…

Norder: “We gaan juist heel praktisch te werk, bijvoorbeeld door in kaart te brengen welke wet- en regelgeving belemmerend werkt. Een gemeente die een voormalig verzorgingshuis wil ombouwen tot zelfstandige appartementen, krijgt bijvoorbeeld vanuit de provincie te horen dat dat wegens een bouwquotum niet mag. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Wij stappen dan naar het provinciebestuur en adviseren ze om zo’n achterhaalde regel aan te passen of af te schaffen.”

AM: Hoe kan iedere senior straks zo wonen als hij wil, inclusief eventueel de nodige zorg?

“Allereerst kunnen veel bestaande woningen relatief makkelijk worden aangepast, zodat bewoners er langer kunnen blijven,” vervolgt Norder. “In principe moeten zij dat zelf doen – we moeten als samenleving echt leren om zelfstandig oud te worden. Zo nodig gesteund door de gemeente. Maar ook marktpartijen zouden hierin een grotere rol kunnen spelen. […] “

AM: Hoe gaat u ervoor zorgen dat gemeenten en lokale partijen met dit soort zaken aan de slag gaan?

Norder: “Het kabinet heeft 54 zorgregio’s ingesteld. Per regio zitten zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties om de tafel. […]. Allemaal met als doel dat de betrokken partijen eind 2015 afspraken hebben gemaakt over hoe ze ervoor gaan zorgen dat er komende jaren genoeg geschikte woningen zijn voor mensen met een zorgbehoefte.”

Lees hier het hele interview met Marnix Norder.

Naar overzicht
Wonen