17 februari 2012

Instemming Kamer met huisbezoek AOW-ers

ANBO vindt het teleurstellend dat de Tweede Kamergisteravond groen licht heeft gegeven voor een nieuwe regeling die huisbezoek bij AOW-ers mogelijk maakt. Ook wanneer er geen vermoeden van fraude bestaat kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voortaan controles uitvoeren. Weigert iemand het huisbezoek dan kan er gekort worden op de uitkering.

"Samenwonen doe je in één huis"

ANBO-directeur Liane den Haan riep de Kamer eerder op om eerst goede, objectievecriteria voor samenwonen vast te stellen. "Nu weten LAT-tende senioren niet hoeveel tijd ze bij elkaar kunnen doorbrengen. Of ze samen boodschappen kunnen doen, samen eten of samen één caravan kunnen aanschaffen. En of dat gevolgen heeft voor hun alleenstaanden AOW", aldus Den Haan. "Daar moet snel duidelijkheid over komen, want nu weten veel AOW-ers niet of ze in de gevarenzone zitten en dat ze volgens de SVB samenwonen."

Volgens ANBO is met een koppeling met de Gemeentelijke Basisadministratie gemakkelijk vast te stellen of iemand samenwoont of niet. "Samenwonen doe je in één huis. Apart wonen of LAT-ten doe je in verschillende huizen. Zo simpel kan het zijn", zei Den Haan hier eerder over. In 2007 spande ANBO al een proefproces aan om de huisbezoeken van de sociale rechercheurs van de SVB door de rechter te laten toetsen. ANBO werd toen in het gelijk gesteld.

Meer over dit onderwerp: