05 september 2014

‘Inkomenstoeslagen moeten op de schop’

ANBO vindt dat het kabinet op korte termijn het systeem van inkomensafhankelijke toeslagen op de schop moet nemen. De regelingen zijn zo ingewikkeld en zo verschillend, dat het niet-gebruik waarschijnlijk de spuigaten uitloopt. ANBO-directeur Liane den Haan: “Wij luiden mét Actal de noodklok, want met 27 inkomensregelingen slaan goedbedoelende politici de plank toch behoorlijk mis. Mensen die inkomensondersteuning nodig hebben vissen door al die verschillende regels achter het net.”

Gemiddeld 13 regelingen, 8 inkomensnormen

Met 27 inkomensregelingen proberen de landelijke en lokale politiek, burgers die het moeilijk hebben een financieel steuntje in de rug te geven. De steunregelingen - zoals ouderenkorting, kwijtschelding gemeentelijke lasten, huurtoeslag, zorgtoeslag, tegemoetkoming zorgkosten - komen bij 16 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders terecht. Burgers krijgen via gemiddeld 13 regelingen financiële ondersteuning via verschillende instellingen, zoals de Belastingdienst, het UWV, de gemeenten of de Sociale Verzekeringsbank. En die hanteren 8 verschillende inkomensnormen en –grenzen, eigen aanvraagtermijnen en betalingsdata. De regelingen werken ook nog op elkaar in. Zo leidt een beroep op tegemoetkoming zorgkosten tot een hoger inkomen, waardoor iemand over de inkomensgrens heengaat van een andere regeling en die andere inkomenstoeslag moet terugbetalen.

Zo simpel kan het zijn!

‘Zorg voor één definitie voor inkomen en spaargeld, één aanvraagtermijn en één datum van uitbetalen’, stelt Actal (Adviescollege toetsing regeldruk). 'En leg de uitvoering bij één instantie neer: de Belastingdienst.’ Want die heeft de gegevens over inkomen en vermogen al in handen, bevestigt ANBO. Den Haan: “Maar alle regelingen moeten natuurlijk ook eerst tegen het licht gehouden worden en op termijn opgaan in één inkomensafhankelijke toeslagregeling. Het adviescollege van het kabinet onderzocht op eigen initiatief het systeem van inkomenstoeslagen. Ze willen één website waar mensen eenvoudig kunnen zien en bepalen op welke regelingen ze recht hebben. En als iemand geen aansluiting heeft op internet dan moet de overheid mensen actief benaderen. Weg dus met al die rompslomp; zo simpel kan het zijn!”

Naar overzicht
Inkomen