14 september 2013

Inkomensstijging? 2010 – 2013 juist dramatisch

ANBO is ontsteld over de tendentieuze berichtgeving vandaag over de inkomensstijging onder 65-plussers. Volgens de onderzoekers, onder leiding van oud-CPB-directeur Henk Don, was het inkomen van 65-plussers in 2010 gemiddeld 26 procent hoger dan dat van ouderen in 1990. De inflatie is daarin meegerekend, zo schrijft de NOS. “Het doorsnee inkomen van mensen onder de 65 steeg in deze periode met 18 procent. De inkomensverbetering van ouderen is voor ongeveer de helft het gevolg van overheidsbeleid.” ANBO stelt daarentegen dat de vermeende inkomensstijging sterk gekleurd wordt door de stijging van de huizenprijzen tot 2010, en dat het kabinet bewust een rookgordijn optrekt.

“Blijkbaar is het strategie van het kabinet om dit onderzoek nu de wereld in te zenden, om de Prinsjesdagmaatregelen voor ouderen minder erg te doen lijken. Echter, deze groep wordt wel degelijk zwaar getroffen door de stapeling van maatregelen, juist omdat zij, meer dan andere bevolkingsgroepen, onder álle maatregelen lijden”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

Het is 2013!

ANBO is zeer kritisch. Het rapport bestrijkt de periode 1990 – 2010. In deze periode zijn de huizenprijzen flink gestegen. Het vermogen van ouderen in steen is daardoor inderdaad gestegen: volgens het rapport heeft ongeveer 40 procent van de ouderen een vermogen van meer dan 200.000 euro. Echter, in de periode erna dalen de huizenprijzen juist – een van de redenen waarom ‘jongeren’ een kleinere inkomensstijging hebben – én start de overheid met grootschalige bezuinigingen. Bovendien is de periode ná 2010 ook de tijd waarin pensioenfondsen stopten met indexeren (inflatiecorrectie) en waarin de eerste pensioenfondsen startten met kortingen.

Flink achteruit, nog zónder kabinetsmaatregelen

Vorige week bleek uit onderzoek van het Nibud, in opdracht van de CG-Raad en het platform VG, dat gepensioneerden, maar bijvoorbeeld ook mensen met een chronische ziekte, flink gedupeerd worden door de stapeling van maatregelen. Hoewel cijfers over de koopkrachtdaling in 2013 nog altijd ontbreken, is er wel al zicht op de gevolgen vanaf 2014. Mensen die veel zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken of gehandicapten, gaan er de komende jaren tussen de 395 en 1916 euro per jaar op achteruit. "En dan zijn veel koopkrachtmaatregelen, waaronder enkele onbevestigde, nog niet eens meegenomen. Ik noem de recente verhoging van het eigen risico, de kortingen op de pensioenen, het schrappen van de MKOB en de herziening van het toeslagensysteem. De stapeling van maatregelen komt bij kwetsbare mensen met een even kwetsbare portemonnee terecht. Ik hou mijn hart vast voor 2014", aldus Den Haan eerder deze week.

Niet serieus

De aanleiding voor het onderzoek is de koopkrachtkloof tussen werkenden en niet-werkenden cq. gepensioneerden, die sinds de crisis in 2008 en door de daaropvolgende kabinetsmaatregelen zou zijn ontstaan. De koopkrachtontwikkeling van werkenden komt in het rapport echter niet terug. Den Haan: “Voorlopig zeg ik dat het rapport een zeer eenzijdig beeld geeft. Het gaat namelijk om de ontwikkeling van de inkomens en vermogens van senioren ten opzichte van de rest van de bevolking. In 2010. En passant stelt de commissie voor om extra bezuinigingen bij deze groep op te halen, waarmee ze volledig voorbij gaan aan de kabinetsmaatregelen die deze groep in de periode tot 2013 te verduren heeft gehad. Ik kan dit op geen enkele manier serieus nemen."

Het rapport biedt verder aanbevelingen om de vermeende rijkdom van gepensioneerden te verkleinen, en daarmee hun koopkracht verder uit te hollen. Voorbeelden zijn onder andere AOW-gerechtigden ook AOW-premie te laten betalen, hen minder huur- en zorgtoeslag te laten ontvangen en een hogere belastingdruk door afschaffen ouderentoeslag Box 3 bij de inkomstenbelating en het afschaffen van de geleidelijke invoering van de Bos-belasting. 

Update

Op 17 september discussieerde ANBO-directeur Liane den Haan over het rapport met Henk Don, voorzitter van de onderzoekscommissie. Luiter hier naar de uitzending van Dichtbij Nederland

Naar overzicht
Inkomen