04 december 2014

Inkomenssteun ouderen verandert

Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2015 bovenop hun AOW een inkomensondersteuning die afhankelijk is van het aantal jaren dat ze in Nederland hebben gewoond, en AOW hebben opgebouwd. De bestaande regeling om de koopkracht van ouderen te ondersteunen (MKOB) stopt. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hier vandaag mee ingestemd. 90 procent van de ouderen heeft een volledige AOW en gaat er met de nieuwe regeling niet op achteruit.

Afhankelijk van AOW-opbouw

ANBO protesteerde eerder al tegen de maatregel, omdat daarmee de extra AOW-tegemoetkoming afhankelijk zal zijn van de AOW-opbouw en van de tijd die iemand in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Ook de Raad van State wees het plan van staatssecretaris Jetta Klijnsma af. Maar daar is dus geen gehoor aan gegeven. 

Juist hard nodig

ANBO-directeur Liane den Haan eerder: “De koopkrachtondersteuning voor AOW’ers van circa 25 euro per maand, die door de SVB wordt uitbetaald, is er niet voor niets. Het is een koopkrachtreparatie om maatregelen van het kabinet te compenseren die vooral AOW’ers onevenredig treffen. De inkomensondersteuning voor AOW’ers heeft de afgelopen jaren al vaker een andere naam gekregen en is al een paar keer verlaagd. Om te voorkomen dat de koopkrachtondersteuning steeds onderdeel van discussie is, zou eigenlijk de AOW standaard verhoogd moeten worden met dat bedrag. Senioren die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en maar tijdelijk in Nederland hebben gewerkt, hebben geen volledige AOW opgebouwd. Zij krijgen als de plannen doorgaan minder inkomensondersteuning. En dat terwijl die groep die ondersteuning juist hard nodig heeft.”

Naar overzicht
Inkomen