20 maart 2015

‘Inkomensgat gaapt na pensionering’

“De jarenlange koopkrachtdaling van pensioengerechtigden is door de deflatie enigszins tot stilstand gebracht. Dat is het goede nieuws. Maar het gapende gat tussen laatstverdiende loon en de pensioenuitkering wordt door de vernieuwing van het pensioenhuis steeds groter.” Dat schrijft ANBO-directeur Liane den Haan in een opinieartikel over De Nationale Pensioendialoog in het nieuwste nummer van PBM Magazine, onafhankelijk informatieplatform voor de pensioensector.

Noodreparaties geven geen lonkend perspectief

“De vernieuwing van het pensioenhuis, ingezet door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken met noodreparaties en de De Nationale Pensioendialoog, betekent dat de pensioendeelnemer terugvalt naar zestig, misschien wel vijftig procent van het laatstverdiende loon”, redeneert Den Haan. “De noodreparaties hebben het perspectief van een gezond pensioenstelsel uit beeld gebracht en de opbouw van het pensioen verlaagd van 2,25 naar 1,875 procent. Dat betekent grofweg dat een deelnemer zo’n vijftien procent minder pensioen opbouwt. Het nieuw Financiële Toetsingskader doet daar tot tien procent koopkrachtverlies bovenop. Bepaald geen lonkend perspectief”, redeneert Den Haan in het opinieartikel. ANBO zet ook kritische kanttekeningen bij andere belangrijke ontwikkelingen, zoals de aftopping van het collectieve pensioenstelsel, de keuzevrijheid of het beleggen in stenen in plaats van premie afdragen aan een pensioenfonds.

Pensioengeld is bedoeld voor pensioen

ANBO wil een flexibele AOW, dat wil zeggen: deeltijd-AOW die aansluit op het flexibele pensioen dat al bestaat. “Ik ben niet tegen nieuwe verfrissende ideeën”, betoogt Den Haan. “Als individuele potjes met genoeg solidariteit en risicodeling kunnen zorgen voor een betere pensioenuitkomst, dan is ANBO voor. Dat geldt ook voor een algemene pensioenverplichting, waarmee het probleem van de doorsneepremie is op te lossen. Maar pensioengeld is bedoeld voor pensioen. Het kortetermijndenken, in eerste instantie bedoeld om hogere belastingopbrengsten te realiseren, zoals dit nu ontluikt bij De Nationale Pensioendialoog, holt het pensioenstelsel uit. Daarvoor gaan we de hoge prijs van latente armoede betalen op termijn. Of we dat willen is pas echt de keuze.”

Lees hier het hele artikel in PBM Magazine maartnummer, 2015

Naar overzicht
Inkomen